26. tétel - Andragógia MA záróvizsga A fiatalok programkínálatának, életmód-befolyásolásának szoc...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
26. tétel - Andragógia MA záróvizsga A fiatalok programkínálatának, életmód-befolyásolásának szociálandragógiai kérdései by Mind Map: 26. tétel - Andragógia MA záróvizsga A fiatalok programkínálatának, életmód-befolyásolásának szociálandragógiai kérdései

1. Fiatalok

1.1. Nem egyértelmű ennek a korcsoportnak a meghatározása • a szociológusok társadalmi szempontból közelítenek • a biológusok az élettani jellemzőket preferálják • leginkább a 14-29 évesek az érintettek

1.2. Az ifjúság élethelyzete

1.2.1. Demográfiai helyzet

1.2.1.1. A fiatal korcsoport nagysága és a teljes népességhez viszonyított aránya folyamatosan csökken

1.2.2. Oktatás, képzés

1.2.2.1. • Az OECD által végzett PISA-vizsgálat szerint a magyarországi 15 éves tanulók ötöde alapvető olvasási készségekkel sem rendelkezik • A magyar fiataloknak csak 1/3-a beszél idegen nyelvet

1.2.3. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci helyzet

1.2.3.1. Alacsony munkaerő-piaci aktivitás • az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok elhelyezkedési esélyei sokkal rosszabbak, mint a diplomásoké • a legrosszabb helyzetben a legfeljebb 8 általánost végzett fiatalok vannak • a roma fiatalok elhelyezkedési esélyei lényegesen rosszabbak, mint a nem-romáké

1.2.4. Szabadidő

1.2.4.1. Alig van szabadidő (a hétvége is feladatok végzésével telik), de ha mégis van: • sport • közösségi élet, • számítógépes tevékenységek • televíziózás • olvasás • a környezet ápolása

1.2.5. A fiatalokat érő kihívások

1.2.5.1. Magyarországon és a fejlett világban egyaránt jellemző • a korai önállósodás   • a kulturális értékváltás • a globális versenyhelyzet

2. A fiataloknak tehát nagy szükségük van olyan támogató megoldásokra a tanulásuk, a munkaerőpiachoz történő közelítésük megvalósításában, amely egyszerre veszi figyelembe az ifjúság • jellemzőit, • érdekeit, • céljait, valamint ezeket hangolni tudja a társadalmi elvárásokhoz.

3. A fiatalok programkínálatának kérdései

3.1. Tehetséggondozás

3.1.1. Tehetségsegítő programok • diákolimpiák, • EU Fiatal Tudósok Versenye • OTDK • NTP (Nemzeti Tehetség Program)

3.2. Foglalkoztatást elősegítő programok

3.2.1. Ifjúsági Garancia Program

3.2.1.1. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA)

3.2.1.1.1. Vállalkozz itthon, fiatal! elnevezésű projekt - pályázati lehetőség

3.2.2. Fiatalok Európája

3.2.2.1. Ingyenes karrier- és információs nap • végzős középiskolásoknak • pályakezdő fiataloknak

3.2.2.1.1. Programok: • pályaorientáció • önéletrajzírás • próbainterjú • munkajogi tanácsadás

3.2.3. ELTE Karrierközpont

3.2.3.1. • Felhívások tanulás mellett végezhető munkákra

3.3. A fiatalok életmód-befolyásolásának kérdései

3.3.1. Családi, szülői támogatás

3.3.1.1. Szocializációs folyosó: • elsődleges szocializációs lépcső

3.3.2. Pályaorientációs tanácsadás

3.3.2.1. Ismeretnyújtás annak érdekében, hogy a fiatalok • el tudjanak igazodni a világban • képesek legyenek tudatosan tervezni a pályájukat

3.3.3. Pályakorrekció

3.3.3.1. Már szakmai végzettséggel rendelkező fiatalok életpályájának módosításához nyújt segítséget • nem piacképes szakma • téves pályaválasztás • kényszerpálya esetén