Estructures

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Estructures by Mind Map: Estructures

1. QUE ÉS?

2. és un conjunt de peces o d'elements, units entre si per suporta forces

3. TIPUS

4. CARACTERISTIQUES

5. Estructures d'armadura

6. Estructures tramades

7. Estructures triangulades

8. Estructures penjants

9. Estructures laminars o carcassa

10. Estructures massives

11. RESISTENT per suportar carreges

12. RÍGIDA per evitar deformacionsdels esforços

13. ESTABLE per no bolca quan hi hagi forces externes

14. Molt pesants i massisses amb una gran quantitat de material

15. Format per lamines

16. elements resistens engalzats entre si, que constitueixen l'esquelet, de diversos tipus:

17. Tridimencionals formades per barres verticals i barres horitzontals unides entre si

18. Tres peces unides formant un triangle. Estructura rigida

19. Suporten el pes per mitja de cables o barres