Estructures

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Estructures by Mind Map: Estructures

1. QUE ÉS?

2. és un conjunt de peces o d'elements, units entre si per suporta forces

3. TIPUS

4. CARACTERISTIQUES

5. RESISTENT per suportar carreges

6. RÍGIDA per evitar deformacionsdels esforços

7. ESTABLE per no bolca quan hi hagi forces externes

8. Estructures d'armadura

9. Estructures tramades

10. Estructures triangulades

11. Estructures penjants

12. Estructures laminars o carcassa

13. Estructures massives

14. Molt pesants i massisses amb una gran quantitat de material

15. Format per lamines

16. elements resistens engalzats entre si, que constitueixen l'esquelet, de diversos tipus:

17. Tridimencionals formades per barres verticals i barres horitzontals unides entre si

18. Tres peces unides formant un triangle. Estructura rigida

19. Suporten el pes per mitja de cables o barres