161002 Kỹ năng giao tiếp ứng xử Hiền HT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
161002 Kỹ năng giao tiếp ứng xử Hiền HT by Mind Map: 161002 Kỹ năng giao tiếp ứng xử Hiền HT

1. Thông tin

1.1. Chương trình kỹ năng giao tiếp ứng xử

1.2. Giảng viên:CTHĐQT Lê Thanh Huyền

1.3. TRợ giảng:Thành viên tâm việt

1.4. Thời gian:06/10/2016

1.5. Học viên:Cán bộ cty Panasonic

2. Mục Đích

2.1. Nâng cao kỹ năng giao tiếp nơi công sở

2.2. Ứng xử xuất sắc

3. Lịch Trình

3.1. Buổi 1

3.1.1. Khởi động

3.1.1.1. Bài tập giới thiệu bản thân

3.1.1.2. nhận xét

3.1.2. Nội dung

3.1.2.1. Block 1

3.1.2.1.1. 3 tuổi

3.1.2.1.2. 3 quên

3.1.2.1.3. Não 3 trong 1

3.1.2.2. Block 2

3.1.2.2.1. Kỹ năng giao tiếp

3.1.3. tổng kết buổi học

3.1.3.1. thảo luận nhóm 3 người

3.1.4. hát

3.1.4.1. Khát vọng

3.2. Buổi 2

3.2.1. Khởi đông

3.2.1.1. Massage

3.2.1.2. Trò chơi

3.2.1.2.1. điện giật

3.2.1.3. Kích hoạt tâm thế giao tiếp

3.2.2. ôn bài

3.2.2.1. Ghi bài kiểm tra

3.2.2.1.1. Nội dung buổi học trước

3.2.2.1.2. ít nhất 5 niềm vui hôm nay

3.2.2.2. Thảo luận nhóm 3 người

3.2.3. bài mới

3.2.3.1. Cách tạo thiện cảm

3.2.3.1.1. Cười

3.2.3.1.2. Khen

3.2.3.1.3. Lắng nghe

3.2.3.1.4. hỏi

3.2.4. Tổng kết

3.2.4.1. Ôn lại bài theo nhóm

3.2.4.2. Hát bài: Vì tôi còn sống

3.3. Buôi 3

3.3.1. Khởi động

3.3.1.1. Cá nhân

3.3.1.2. Tập thê

3.3.1.3. TRò chơi

3.3.2. Ôn bài trước

3.3.3. Blog 1

3.3.3.1. Các nghi thức giao tiếp

3.3.3.1.1. Cách bắt tay

3.3.3.1.2. Đi cầu thang

3.3.3.1.3. Cách chào hỏi

3.3.3.1.4. Cách đưa card

3.3.3.2. Thực hành các nghi thức giao tiếp

3.3.4. Kỹ năng giải quyết xung đột

3.3.4.1. Có bao nhiêu loại xung đột?

3.3.4.1.1. xung đọt nội tai

3.3.4.1.2. xung đột bên ngoài

3.3.4.2. Xung đột xấu hay tốt?

3.3.4.2.1. Xung đột không tốt không xấu quan trọng biết quản trị xung đột

3.3.4.3. Các bước giải quyết xung đột

3.3.4.3.1. Tách 2 bên

3.3.4.3.2. Uống nước

3.3.4.3.3. Lắng nghe tích cực

3.3.4.3.4. Tìm giải pháp

3.3.4.4. Thảo luận nhóm

3.3.4.5. Tổng kết khóa học

3.3.4.6. Bài hát

3.3.4.6.1. Bài ca cây lúa