Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RECYKLACE by Mind Map: RECYKLACE

1. CO TO JE

1.1. přepravcování odpadu na výrobky

1.2. znovuvyužití surovin obsažených v odpadu

2. MÝTY

2.1. nemá smysl

2.2. málokdo třídí

2.3. kontejnery jsou daleko

2.4. ztráta kvality

3. PŘÍNOSY

3.1. úspora zdrojů

3.2. šetří životní prostředí

3.3. více pracovních míst

3.4. 1 tuna papíru = 2 t. dřeva

4. JAK JE TO V ČR

4.1. 71% aktivně třídí

4.2. 24% komunálního odpadu

4.3. 240 000 kontejnerů

4.4. 3 miliardy v netříďených skládkách

5. BIOODPAD

5.1. přírodní odpad

5.2. 13% recyklovaných

6. VIZE

6.1. 5 bilionů KČ -> 9 bilionů

6.2. 3,5 milionů ten denně -> 6 milionů

7. ŘEŠENÍ

7.1. San Francisco "nulový odpad"

7.2. Palárikov 75% odpadu