Πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας by Mind Map: Πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας

1. Πορεία

1.1. Μάχη στα Γαυγάμηλα 331 π.Χ

1.2. Σούσα: οι θησαυροί των Περσών έπεσαν στα χέρια του.

1.3. Έφτασε μέχρι τον Ύφαση ποταμό

1.4. Επιστροφή στα Σούσα και τέλος εκστρατείας 324 π.Χ

2. Σύνδεση με τα προηγούμενα

2.1. Ο Μ. Αλέξανδρος διαδέχεται στο θρόνο το πατέρα του Φίλλιπο Β΄

2.2. Το 334 π.Χ οι Πέρσες νικούνται σε μάχη που δώθηκε στο Γρανικό ποταμό.

2.3. Οι ελληνικές πόλεις απελευθερώνονται και δέχονται τον Αλέξανδρο ως απελευθερωτή.

2.4. Το 333 π.Χ ο Μ. Αλέξανδρος νίκησε τα στρατεύματα του Δαρείου Γ' στην Ισσό.

2.5. Ο Αλέξανδρος προχώρησε προς την Αίγυπτο, όπου τον δέχτηκαν ως σωτήρα και τον ονόμασαν δίαδοχο των Φαραώ.

2.6. Στις εκβολές του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια.

2.7. Στη συνέχεια προχώρησε για τη κατάκτηση της Ασίας.

3. Αίτια

4. Λοιπές πηγές

4.1. http://el.wikipedia.org/wiki/

4.2. http://www.youtube.com/watch?v=klWRmx0aoxU&feature=player_embedded

4.3. http://1stmuse.com/frames/index.html