Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Radikale Venstre (the radical left) by Mind Map: Radikale Venstre  (the radical left)
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Radikale Venstre (the radical left)

Dette er bare et demo mind map, som du kan slette med det samme, hvis du vil.

Efterløn

Efterløn afskaffes

Efterlønnen skal afvikles over 10 år, og statsgælden skal halveres.

Dagpenge i 2 år

Hjælpe ledige til arbejde

Mærkesager

Nydanskere skal være ligeværdige borgere

Skabe eget liv og lykke

lige og fri ret til sundhedsbehandling for alle

Retfærdigt skattesystem der ikke bremser lysten til at arbejde

Grønne afgifter på miljøskadelige produkter skal op.

Skatten på arbejde skal ned.

24-års reglen skal afskaffes, og flere udlændinge skal have mulighed for at arbejde i Danmark.

Straf

Indvandrepolitik

Lettere og enklere adgang til Danmark

attraktivt rejsemål for indvandrere

Færre fordomme

Velkomstpakke der introducerer Danmark og det danske samfund til indvandrere

Velfærdsstaten

Nyt punkt

Nyt punkt

Nyt punkt

Eget emne