Merriam & Bierema: The Relationship Between Theory and Practice (Az elmélet és gyakorlat közötti...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Merriam & Bierema: The Relationship Between Theory and Practice (Az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolat) by Mind Map: Merriam & Bierema:  The Relationship Between Theory and Practice (Az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolat)

1. A felnőttoktatásnak is van kultúrája

1.1. Schein

1.1.1. Kultúra: olyan, egymással megosztott alapfeltételezések mintája, amelyet egy csoport elsajátított

1.1.2. Fontos dolgok, amikben hihetünk a tanulás/tanítás során

1.1.2.1. Kiscsoport preferálása az osztálytermi csoporttal szemben

1.1.2.2. Különprogram-szervezési gyakorlat követése

1.1.3. Feltevéseink, hajlandóságaink

1.1.3.1. • mit tanuljunk • hogy tanítsunk

1.2. Lewin

1.2.1. "Semmi nem olyan gyakorlatias, mint egy jó elmélet"

1.2.2. Minden jó felnőttoktató elméleti szakember is egyben • állandóan elméleteket alkotunk és kommunikálunk

1.2.2.1. Mindennapi elméleteink beépülnek a kultúránkba

1.2.3. Mitől lesz jó egy elmélet?

1.2.3.1. • értékek mentén képződik

1.2.3.2. • megfelel az elsődleges céloknak

1.2.3.2.1. Megmagyarázni • a jelentést • a természetet Vitázni • egy jelenség felett

1.2.3.3. A jó elmélet relatív. Függ • a kulturális háttértől • a tanulási/tanítási szemlélettől

1.3. Brookfield

1.3.1. Három feltétel, ami gyakorlati döntéseinket gyakorlati elméletté alakítja

1.3.1.1. 1. Az elméletek • az egyéni tapasztalaton túl általánosítanak • lehetővé teszik a tapasztalatok és lehetőségek összehasonlítását

1.3.1.2. 2. Az elméleteknek jóslati értékük van • ha x-et teszünk, y bekövetkezik

1.3.1.3. 3. Az elméletek lehetővé teszik, hogy osztályozzuk az eseményeket

1.4. Cervero

1.4.1. Habár a felnőttoktatás elméletének és gyakorlatának szorosan össze kellene kapcsolódnia, • mégis nagy különbség van a kettő között.

1.4.2. Az E és GY közötti kapcsolat emberi találmány

1.4.2.1. befolyásolja • a történelem • a társadalmi kapcsolatok • a kultúra

1.4.3. Négy különböző nézőpont

1.4.3.1. 1. Felnőttoktatás, emélet nélkül

1.4.3.2. 2. Elmélet mint a gyakorlat alapja

1.4.3.3. 3. Elmélet a gyakorlatban

1.4.3.4. 4. Elmélet és gyakorlat az egyenjogúságért

1.5. Chapman

1.5.1. Ha létezni akarunk, • ne csak elfogadjunk elméleteket,  • de hozzunk is létrte

2. A felnőttképzés szerkezete

2.1. Az oktatók először is tanulók

2.2. Oktatónak lenni • megtiszteltetés • felelősség

2.3. Az oktatók és a tanulók kulcs-skaholderei a tanulási folyamatnak

2.4. A tanulás tervezése és facilitálása a híd a felnőttképzés elmélete és gyakorlata között

3. Összefoglaló

3.1. A felnőtt-tanulás a kulcs a túlélésnek abban az egyre növekvő mértékben komplex világban, amely • globálisabb • technikásabb

3.2. A tanulás kritikus fontosságú  • a munka világára való felkészülésben • az otthon biztosítása céljából • a társadalomban való teljes részvételben

3.3. Szükség van az egyre holisztikusabb • tanításra • tanulásra

3.4. Mahatma Gandhi

3.4.1. "Egy kultúra sem maradhat fenn, ha megpróbál kizárólagos lenni"

3.5. Sem az oktatás, sem a tanulás nem lehet kizárólagos - a jövőnk a felnőtt-tanulás holisztikusabb, befogadóbb elméleteitől és gyakorlataitól függ minden tanuló számára