Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nilai Tamadun China by Mind Map: Nilai Tamadun China

1. Nilai Keagamaan

1.1. menyembah datuk nenek bagi mendapatkan perlindungan dan bergabung dengan Tuhan

1.2. menyembah banyak Tuhan

1.3. golongan intelektual tidak mempunyai kepercayaan terhadap agama

2. Nilai Ekonomi

2.1. pertanian merupakan tunjang utama ekonomi

2.2. perkembangan keluarga merupakan asas dalam pertanian

2.3. petani China berpegang teguh kepada nilai tradisi

3. Nilai Koneksis

3.1. nilai intelektual tradisi Confucianism

4. Nilai Masyarakat

4.1. berkehendak menuju kekayaan jasa dan nama

4.2. mencari peluang untuk maju

5. Nilai Politik

5.1. kekuasaan penting untuk menjamin kepentingan golongan pemerintah dikekalkan

5.2. menajaga kewibawaan golongan politik

6. Nilai Akhlak

6.1. bagi mencapai keharmonian dalam masyarakat

7. Nilai Pencapaian/ Kejayaan

7.1. menjadi Birokrasi, Pegawai Istana, Sarjana dan Tuan Tanah

7.2. penting untuk pencapaian individu

7.3. mendirikan akhlak, jasa, bahasa dan ilmiah