RECYKLACE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
RECYKLACE by Mind Map: RECYKLACE

1. ZÁCHRANA LESŮ

2. PAPÍR

2.1. Kanceláře

2.2. Noviny

2.3. Brikety

2.4. Izolace

3. SKLO

3.1. Sklenice

3.2. Láhve

4. BIOODPAD

4.1. Nevyužitelnost

4.2. 80% Spalovny

5. "NEKONEČNÁ OBNOVA"

6. ZTRÁTA PENĚZ

6.1. Recyklační náklady

6.2. Netříděné skládky

6.3. Ostatní suroviny

7. ODPAD

7.1. 500kg/rok

7.2. Recyklační plány

7.3. Zahlcování planety

8. "Přesto na netříděných skládkách a ve spalovnách každoročně končí recyklovatelné materiály za tři miliardy korun"

9. San Francisco si například vytyčilo ambiciózní cíl „nulového odpadu“ do roku 2020...

10. "V roce 2010 dosahovaly celosvětově přibližně 205 miliard dolarů, tj. zhruba pěti bilionů korun"

11. 1 t vytříděného papíru „zachrání“ až 2 t dřeva..

12. Češi recyklují – ale jen „tvrdé“ materiály, zatímco ty „měkké“ ve velkém vyhazují...

13. "Běžná česká domácnost vytřídí za rok 45 kg papíru"

14. CELOSVĚTOVÝ PROBLÉM

14.1. EU

14.2. Republiková "zaostalost"

15. "V ČR se stále recykluje pouze 24 % komunálního odpadu, což je například v porovnání s Německem či Rakouskem více než o polovinu méně"

16. "V zemích EU končí průměrně 54 % odpadků na skládkách, 12 % ve spalovnách a pouze 30 % se recykluje"