YESUS Kristus Tuhan dan Allah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YESUS Kristus Tuhan dan Allah by Mind Map: YESUS Kristus  Tuhan dan Allah

1. Maha Kasih Kasih Terbesar

1.1. Yohanes 15:13

1.2. Matius 20:28

1.3. Satu-satunya Juruselamat

1.3.1. Yesaya 43:11, 45:15,21

1.4. 1Yohanes 2:2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

2. Sebutan

2.1. Penasihat Ajaib

2.2. Allah Yang Perkasa

2.3. Bapa Yang Kekal kekal = tidak diciptakan

2.4. Raja Damai

2.5. Allah Yang Benar

2.5.1. 1Yohanes 5:20

2.6. Hidup Kekal

2.7. Rupa Allah, Setara Allah

2.7.1. Filipi 2:6

2.8. Firman Allah

2.9. Terang Dunia

2.10. Sang Pencipta

2.11. Satu-satunya Juruselamat

2.11.1. Yesaya 43:11, 45:15,21

3. Bapa

3.1. Menggambarkan hubungan kasih, bukan hubungan biologis

3.2. Satu dengan Bapa Yohanes 10:30

3.3. Bapa tidak bisa dilihat  melihat YESUS = melihat Bapa

3.3.1. Yohanes 1:18. Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.

3.3.2. Yohanes 6:46. Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa.

3.3.3. 1 Timotius 6:16

3.3.4. Yohanes 14:9

3.3.5. Yohanes 12:45

3.4. gambar, wujud, rupa, cahaya kemuliaan Allah yang tidak kelihatan

3.4.1. Filipi 2:6. yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,

3.4.2. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan,

3.4.3. Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,  4. jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.

3.4.4. Kolose 2:9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allahan,

4. Dijanjikan, dinubuatkan

4.1. Allah sendiri datang

4.1.1. Yesaya 35:4-6 dikutip saat Yesus menjawab Yohanes Baptis di Matius 11:2-6

4.2. Yesaya 53

5. Maha Kudus

5.1. 1Petrus 2:22

6. Tritunggal

6.1. kelas 1 sd belajar 1 + 1 + 1 = 3 jikalau mau naik kelas harus belajar  1 x 1 x 1 = 1

6.2. 1 manusia = 1 tubuh x 1 jiwa x 1 roh

6.3. ruang x waktu x materi

6.4. panjang x lebar x tinggi

6.5. masa lalu x masa kini x masa depan

6.6. padat x cair x gas

6.7. Allah Tritunggal BUKAN Bapa, Ibu dan Anak seperti yang salah dicatat kitab lain

6.8. 1Yohanes 5:7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu.

7. Kekal

7.1. Firman YESUS kekal

7.1.1. Matius 24:35; Markus 13:31; Lukas 21:33

7.2. Alfa dan Omega

7.2.1. Wahyu 1:8, 21:6, 22:13

8. Hakim Yang Adil

8.1. Kisah Para Rasul 10:42

8.2. 2 Timotius 4:8

8.3. Yohanes 5:22

8.4. Yohanes 12:48

9. Maha Tahu

9.1. Matius 22:18

9.2. Markus 2:8

9.3. Matius 9:4

9.4. Yohanes 2:24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua,  25. dan karena tidak perlu seorangpun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.

10. Maha Kuasa

10.1. Matius 28:17-18

10.2. 1Korintus 15:24-25

10.3. nama di atas segala nama

10.3.1. Filipi 2:9

10.4. menguasai cuaca

10.5. menguasai binatang (keledai, ikan, dsb)

11. Disembah

11.1. Malaikat

11.1.1. Filipi 2:10

11.2. Manusia

11.2.1. Matius 28:17-18

11.3. Iblis

11.3.1. Iblis tidak mungkin menyembah malaikat, apalagi manusia

11.3.1.1. Yudas 1:9

12. Mengosongkan diri, merendahkan diri

12.1. menjadi manusia, artinya sebelumnya bukan manusia

12.2. Filipi 2:6. yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,  7. melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia.  8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

12.3. tidak mengetahui hari dan saat penghakiman

12.3.1. Matius 24:36

12.3.2. Markus 13:32

12.4. berdoa kepada Bapa

12.5. taat sampai mati

13. Klaim

13.1. Maha Kuasa

13.2. Kekal

13.3. Satu-satunya Jalan

13.4. Sang Kebenaran

13.5. Hidup Kekal

13.6. Firman Kekal

13.7. Setara Bapa

13.8. Maha Kasih

13.9. Melebihi Bait Allah

13.10. Tuhan atas Sabat

14. penyembahan berhala (kiblat/menghadap ciptaan)

14.1. gambar, foto, patung, benda apapun!

14.2. kotak/kubus

14.3. botak/gundul

14.4. cantik/ganteng

14.5. salib

14.6. batu dari bulan

14.7. arwah, orang mati

14.8. bunda allah

14.9. ratu sorga

14.10. Roma 1:23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar.  25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya, amin.

14.11. Yesaya 42:8. Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.

14.12. Ulangan 5:8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai APAPUN yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.

14.13. Kisah 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,