Asas Pemikiran Komputasional

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Asas Pemikiran Komputasional by Mind Map: Asas Pemikiran Komputasional

1. 1.1.4 Membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam suatu permasalahan

2. 1.1.1 Menerangkan TL (Decomposition), PC (Pattern Recognition), Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan (Generalisation).

3. 1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak

4. 1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib

5. 1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan

6. TL: Menyusun kepada beberapa bahagian PC: Mengesan dan menggunakan persamaan P(A): Mengeluarkan butiran yang tidak perlu P(G): Maklumat yang diperlukan

7. Teknik leraian cuba meleraikan sebuah masalah yang kompleks kepada beberapa masalah yang lebih kecil kepada beberapa tugasan yang dapat ditangani satu per satu sehingga keseluruhan masalah selesai

8. Sebagai contoh dalam subjek TMK tahun 4 bab 1 eksplorasi multimedia, mengenalpasti elemen-elemen multimedia dalam sesebuah pembelajaran untuk mempersembahkan multimedia interaktif tak linear.

9. Merujuk kepada pemprosesan imej digital melalui komputer digital

10. -Kamera Digital

11. Peniskalaan bahasa pengaturcaraan boleh dikategori kepada 2 yang umum

12. Peniskalaan Data

13. Peniskalaan Kawalan

14. Senarai

15. Timbunan

16. Giliran

17. Pokok

18. Asas

19. Berstruktur

20. Penyataan umpukan yang mewakilkan secara abstrak pengiraan dan penyimpanan

21. Hanya memanggil setiap kali diperlukan

22. Disokong oleh latar belakang masalah dan penjelasan mengenai pentingnya masalah diteliti

23. Teknik Pengumpulan Data

24. Kualitatif

25. Kuantitatif

26. Kajian yang menggunakan maklumat

27. Melibatkan data berbentuk angka yang boleh diukur

28. Mengenalpasti nombor penduaan dan nombor perpuluhan

29. Mengetahui definisi teknologi maklumat

30. 1) Terdiri daripada 2 angka iaitu 0 dan 1 2) Ia merupakan nombor ‘Asas 2’. 3) Salah satu contoh dalam sistem nombor perduaan adalah 101 atau 1012  Secara pernyataan matematik:-     1012     = 1 x 20 + 0 x 21 + 1 x 22                   = 1 + 0 + 4                 = 5

31. Nombor Penduaan

32. Nombor Perpuluhan

33. Terdiri daripada 10 angka iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ia merupakan nombor ‘Asas 10’. Salah satu contoh dalam sistem nombor perpuluhan adalah 1428 atau 142810 . Secara pernyataan matematik:-       142810   = 1 x 103 + 4 x 102 + 2 x 101+ 8 x 100                     = 1000 + 400 + 20 + 8                    =  1428

34. Sejarah Perkembangan

35. Asas Penting

36. Teks

37. Audio

38. Animasi

39. Grafik

40. Video

41. 1)Mengenalpasti masalah

42. 2) Mewujudkan alternatif

43. 3) Menilai atau memilih alternatif

44. 4) Melaksanakan alternatif atau susulan

45. 5) Menilai hasil