Funktsioonid ja nende graafikud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funktsioonid ja nende graafikud by Mind Map: Funktsioonid ja nende graafikud

1. Lineaarliikme kordaja a on võrdne sirge tõusuga

2. Tabel x vabalt võetud väärtustega ning y arvutamine funktsiooni järgi

3. ax lineaarliige b vabaliige

4. Lineaarfunktsiooni graafik

5. y=ax+b

6. Igalineaarfunktsiooni y=ax+b graafikuks on sirge

7. Liikumise kiirus on v=s/t

8. Kiirus on võrdne liikumisgraafiku tõusuga

9. Joonestame vastava graafiku

10. v=kiirus;s=teepikkus;t=aeg

11. Kiirus on kogu liikumise jooksul muutmatu

12. Ühtlase liikumise graafik

13. Keha läbib võrdsetes ajavahemikes võrdsed teepikkused

14. Koostame liikumise ajatabeli

15. Ühtlase liikumise graafikuks on sirge