Funktsioonid ja nende graafikud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Funktsioonid ja nende graafikud by Mind Map: Funktsioonid ja nende graafikud

1. Liikumise kiirus on v=s/t

2. Lineaarliikme kordaja a on võrdne sirge tõusuga

3. Tabel x vabalt võetud väärtustega ning y arvutamine funktsiooni järgi

4. ax lineaarliige b vabaliige

5. Kiirus on võrdne liikumisgraafiku tõusuga

6. Joonestame vastava graafiku

7. v=kiirus;s=teepikkus;t=aeg

8. Kiirus on kogu liikumise jooksul muutmatu

9. Ühtlase liikumise graafik

10. Keha läbib võrdsetes ajavahemikes võrdsed teepikkused

11. Koostame liikumise ajatabeli

12. Ühtlase liikumise graafikuks on sirge

13. Lineaarfunktsiooni graafik

14. y=ax+b

15. Igalineaarfunktsiooni y=ax+b graafikuks on sirge