Postmoderniteit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Postmoderniteit by Mind Map: Postmoderniteit

1. Gedachten

1.1. Van waarheid naar interpretatie en perspectief

1.2. Van identiteit naar rol

1.3. Van realiteit naar proces

1.4. De olympus van de media

1.5. Van zijn naar ontwikkeling naar circulatie

1.5.1. van geld, mensen, leven

1.5.2. Alles ist Kinetik

1.6. schouwspel

1.6.1. Sentimentaliteit

1.6.2. Religie

1.6.2.1. De onwaarheden van religie openbaren de waarheden die er toe doen

1.6.3. Toerisme

1.6.4. Seks en relaties

1.6.5. Cliché's

1.6.6. Wetenschap

1.6.6.1. De waarheden van de wetenschap verbergen de menselijke waarheid

1.7. subject object schema

1.7.1. verlichting: subject tov object

1.7.1.1. waarheid: subject buiten object en overziet object

1.7.2. Romantiek: subject wordt object

1.7.2.1. waarheid: subjectieve drijfveren primair

1.7.3. fenomenologie:: subjectieve acten die objecten poneren

1.7.4. modernisme: subject moet worden ontwikkeld, wereld van het subject

1.7.5. postmodernisme: intersubjectiviteit is de wereld (alle objecten)

2. kunst

2.1. modernisme

2.2. postmodernisme

3. muziek

3.1. modernisme

3.2. postmodernisme

3.3. poppostmodern

4. Economie

4.1. Werk

4.2. Corporate thinking

4.3. Wieg tot graf?

4.4. Internationals, overnames

4.5. alles verhandeld

5. Toekomst

5.1. Virtuele gemeenschappen

5.2. Catastrofen

5.3. Terreur

5.4. Van bezit naar gebruik

6. denkers

6.1. Scruton

6.1.1. H8 Modernisme

6.2. Ortega y Gasset

6.3. Baricco

6.4. Macluhan

6.4.1. 23-1 en 06-02

6.5. Sennett

6.6. De Mul

6.7. Habermas

6.8. Derrida

7. Voorgeschiedenis

7.1. Verlichting

7.1.1. Hierarchie

7.1.2. Alles onder begrip brengen

7.2. Romantiek

7.3. Modernisme

7.3.1. Machine

7.3.2. Estheticisme

7.3.3. Kapitalisme e

7.3.4. Sociale mobiliteit

7.3.5. Orde in chaos en constante verandering

7.3.6. Mythe en ratio

7.3.6.1. Constructivisme

7.3.6.2. Surrealisme

7.3.6.3. Socialistisch realisme

7.3.7. Taal

7.3.8. Positivisme versus irrationalisme

7.3.9. Futurisme

7.3.10. Spel van perspectieven

7.3.10.1. Impressionisme

7.3.10.2. Kubisme

7.3.10.3. Primitieven

7.3.10.4. Fenomenologie

7.3.11. Na wo2 wordt modernisme establishment

7.3.11.1. Rationalisatie

7.3.11.2. Internationalisme

7.3.11.3. Rechten vd mens

7.3.11.4. Celebreren van consumentisme, massaproducten

7.3.11.5. Amerika als ideaal

7.3.11.6. Hiertegen: anticulturen

7.4. Structuralisme

7.5. fenomenologie

8. Filosofie

8.1. waarheid

8.1.1. kleine w

8.1.2. grote W

8.1.3. waarheid als dialoog

8.1.4. waarheid is wat werkt

8.1.5. waarheid is wat geldt door een houding

8.1.6. Waarheid is een product

8.1.6.1. Intentionaliteit

8.1.6.1.1. Bewustzijn is een activiteit

8.1.6.1.2. We zijn ons alleen bewust van intentionele objecten

8.1.6.1.3. Zelfinzicht en reflectie op intentionaliteit is een kritische dubbele intentionaliteit

8.1.6.2. De cocon van het concept

8.1.6.2.1. Tunnelvisie

8.1.6.2.2. Metaforen

8.1.6.2.3. Big data

8.1.6.2.4. Media

8.1.6.2.5. Quantfiable self

8.2. Concurrenten

8.2.1. Conservatisme

8.2.2. Modernisme

8.2.3. Scientisme

8.3. Verwanten

8.3.1. Pragmatisme

8.3.2. Hermeneutiek

8.3.3. Vitalisme

8.4. Ethiek

8.4.1. Rechten vd mens

8.4.2. Van deontologie, utilitarisme naar deugden?

8.5. perspectivisme

8.5.1. deconstructie

8.6. Pragmatisme

8.6.1. context

8.6.2. consequentialisme

8.6.3. taalspel. jargon

8.7. Posthistorisme

9. Politiek

9.1. ideleologie

9.2. klassenbewustizjn

9.3. populisme

9.4. gutmenschen, politieke correctheid

10. psychologie

10.1. Project ik

10.1.1. Tattoos

10.2. Evenementen, festivals

10.3. Maakbare zelf

10.4. Leven in beelden

10.5. Quantifiable self

10.6. kinderlijkheid

10.6.1. verwendheid

10.6.2. jeugd als ideaal

10.6.3. jeugdcultuur

10.6.4. herhalen van de eigen jeugd

10.6.5. homo ludens

11. macro/ micro

12. cultuur

12.1. Popcultuur, volkscultuur en hoge cultuur

12.1.1. popmuziek

12.1.2. beroepssport

12.1.3. celebrety worship

12.1.4. volkscultuur?

12.1.5. hoge cultuur?

12.1.6. drugs

12.1.7. gaming

12.1.8. sociale media

12.2. hoge cultuur

12.3. algemene cultuur

12.4. lage cultuur

12.5. volkscultuur

12.6. popcultuur

12.7. Jeugdcultuur

12.8. religie

12.8.1. absolute criteria

12.8.2. eschatologie of teleologie

12.8.3. bronteksten

12.8.4. God

12.9. Musea en erfgoed

12.9.1. Oppervlakkig scherm tussen nu en de geschiedenis (Hewison)

13. wetenschap

13.1. internalisme

13.2. externalisme

14. techniek

14.1. mechanisatie

14.2. automatisering

14.3. electrificering

14.4. informatietechnologie

15. film

15.1. once upon a time

15.2. unforgiven

16. Avonden

16.1. 3-10

16.1.1. voorgeschiedenis

16.1.2. Waarheid en waarheid

16.2. 10-10

16.2.1. verbeelding en fantasie

16.2.1.1. Scruton

16.3. 31-10

16.3.1. de horde

16.3.1.1. Ortega

16.4. 14-11

16.4.1. Subject en object in de horde

16.4.1.1. Ortega

16.4.1.2. Object/waarheid afhankelijk van subject

16.4.1.3. Toename welvaart en scholing

16.4.1.4. Samenscholingen - wereld van de horde

16.4.1.5. Hordenmens heeft eigen leefsfeer (zoals jeugdcultuur)

16.4.1.6. Geen kantiaanse verlichting: naief geloof in mening, waarnming en gevoel

16.5. 28-11

16.5.1. Baricco

16.5.2. verlies van betekenis

16.5.2.1. wijn: lokaal, identiteit, wisselwerking met omgeving en seizoenen, cultuur, kennis, wereld op zich

16.5.2.2. globale economische krachten: product los van locatie, plaats, cultuur. Opnieuw ontworpen

16.5.2.3. Infecties door ander publiek, andere beleving, andere productie

16.5.2.4. openheid van mensen voor invloeden

16.5.2.4.1. subject en object zijn verstrengeld

16.5.2.4.2. symbolische orde: alles kan voor alles staan

16.5.2.4.3. sociale realiteit: aangesloten op een gemeenschappelijke geest, beleving

16.6. 12-12

16.6.1. dynamische betekenissen

16.6.2. Google

16.6.2.1. links

16.6.2.1.1. Kant: object en subject verwijderen, werkelijkheid wordt ding an sich

16.6.2.1.2. wetenschap: van waarheid naar waarschijnlijkheid.

16.6.2.1.3. internet: van autoriteit naar gelinkt zijn

16.6.2.1.4. eigen surfgedrag wordt links: subject en objectverstrengeling

16.6.2.2. aandacht

16.6.2.2.1. deep concentration (oud)

16.6.2.2.2. multitasking

16.7. 09-01

16.7.1. ziel

16.7.2. authenticiteit

16.8. 23-01

16.8.1. authenticiteit

16.8.1.1. diachroon versus synchroon

16.8.1.1.1. historicisme(Hegel)

16.8.1.1.2. structuralisme

16.8.2. McLuhan: extensionalisme

16.8.2.1. internalisme: geest lokaliseren, identificeren met ïets concreets in ons

16.8.2.1.1. ïk ben mijn brein

16.8.2.1.2. we zijn ons hart

16.8.2.1.3. we zijn onze herinneringen

16.8.2.2. intentionaliteit:

16.8.2.2.1. bewustzijn is een activiteit gericht op het verkrijgen van bewustzijn

16.8.2.2.2. ik ben me altijd bewust van iets

16.8.2.2.3. geen subject tegenover object maar subject is gelijkoorspronkelijk met object en is een product van geestelijke activiteit (intentionaliteit) en niet de bron

16.8.2.2.4. Edmund Husserl, Martin Heidegger

16.8.2.3. externalisme

16.8.2.3.1. intentionaliteit 2.0

16.8.2.3.2. wat wij geest noemen bevindt zich juist altijd buiten ons

16.8.2.3.3. Mark Rowlands

16.8.2.4. extensionalisme

16.8.2.4.1. externalisme 2.0

16.8.2.4.2. intentionaliteit is altijd bemiddeld: er is geenzuivere geest die een zuiver object ziet maar er is altijd iets in de wereld waardoor wij iets anders zien, vernemen (oog, hand, woord, stok, radio)

16.8.2.4.3. the medium is the message

16.9. 6-02

16.9.1. McLuhan

16.9.1.1. Zintuigratio's en media

16.9.1.1.1. Overbelasting: hypnose

16.9.1.1.2. Onderbelasting: hallucinatie

16.9.1.2. Koude en hete media

16.9.1.2.1. Overbelasting van 1 zintuig

16.9.1.2.2. alle zintuigen particperen ongedwongen

16.9.1.3. Media en culturen

16.9.1.3.1. kleitablet

16.9.1.3.2. Schrift

16.9.1.3.3. Mechanisering

16.9.1.3.4. Electriciteit

16.9.1.3.5. Automatisering

16.10. 6-03

16.10.1. Sennett

16.10.1.1. Geschiedenis

16.10.1.1.1. Vroeg kapitalisme

16.10.1.1.2. Sociaal kapitalisme

16.10.1.1.3. Corporate kapitalisme

16.10.1.2. Overbodigheid

16.10.1.2.1. Potentieel versus actueel

16.10.1.2.2. Automatisering

16.11. 20-03

16.11.1. Jos de Mul

16.11.1.1. verlies historisch besef

16.11.1.1.1. kennis

16.11.1.1.2. besef

16.11.1.2. transformatie van het wereldbeeld

16.11.1.2.1. cyclisch mythisch

16.11.1.2.2. christelijke tijdlijn: schepping naar openbaring, statische linearitteit

16.11.1.2.3. 19e eeuw: historisering

16.11.1.2.4. 20e eeuw: eindigheid. Existentie, hier en nu

16.11.1.2.5. computer

16.12. 3-04

16.12.1. Derrida/ Habermas

16.12.1.1. Verlichtingsproject

16.12.1.1.1. spel van de waarheid

16.12.1.1.2. kritiek-denken

16.12.1.1.3. zelfverschuldigde onmondigheid

16.12.1.2. dialektiek

16.12.1.2.1. objectivering

16.12.1.2.2. aufhebung

16.12.1.2.3. ontologisering

16.12.1.3. hermeneutiek

16.12.1.3.1. verstaanshorizon

16.12.1.3.2. horizonversmelting

16.12.1.3.3. spel van perspectieven

16.12.1.4. Habermas

16.12.1.4.1. dialoogmodel

16.12.1.4.2. grondwet als geobjectiveerde wederkerige dialoog

16.12.1.4.3. globalisering

16.12.1.5. Derrida

16.12.1.5.1. macht van grammatica

16.12.1.5.2. deconstructie

17. Verschijnselen

17.1. Relativiteit

17.2. Connectiviteit

17.3. Globaliteit

17.4. Individualisme

17.5. Massaliteit

17.5.1. Volk

17.5.2. Populisme

17.6. Alomtegenwoordigheid

17.7. Mobiliteit

17.8. Virtualiteit

17.9. Immanentie en transcendentie

17.10. Buitenperspectief

17.11. Jeugdcultuur

17.12. Simulacrum

17.12.1. geen authenticiteit

17.12.2. tekens zonder sporen

17.13. Einde van de grote verhalen

17.14. Einde van de geschiedenis

17.14.1. Posthistorisch bewustzijn

17.14.1.1. mem

17.14.1.2. memory morhing

17.14.1.3. database ontologie

17.15. Sentimentaliteit

17.15.1. Koude empathie

17.15.2. Voelen om te voelen

17.15.3. Gevoel versus emotie versus sentimentaliteit

17.16. Ontheiliging

18. Media

18.1. Schrift

18.1.1. Lineair, open publiek, referentie

18.2. Radio

18.2.1. Lineair, spraak, narratief

18.3. Televisie

18.3.1. Plat beeld, geschakelde beelden, simultane geschiedenis

18.4. Film

18.5. Internet

19. geopolitiek

19.1. kolonialisme

19.2. koude oorlog

19.3. globalisering

19.4. immigratie/ kristalpaleis