ELEKTRON VE VODĚ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELEKTRON VE VODĚ by Mind Map: ELEKTRON VE VODĚ

1. VÝZKUM

1.1. CURYŠSKÁ UNIVERZITA

1.1.1. Janne Savolainen

1.1.2. Saima Ahmed

1.1.3. Peter Hamm

1.2. ÚOCHB

1.2.1. Frank Uhlig

1.2.2. Pavel Jungwirth

2. VYUŽITÍ INFORMACÍ

2.1. JADERNÝ ODPAD

2.2. RADIOTERAPIE

3. HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY

3.1. KVANTOVÝ CHARAKTER

3.1.1. Delokalizace

3.1.2. Desítky až stovky nanometrů

3.2. POLÁRNÍ ROZPOUŠTĚDLO

3.2.1. Lokalizace

3.2.2. Poloměr čtvrtiny nanometru

4. PROBLÉMY

4.1. RYCHLOST PROCESU

4.1.1. Ionizující laserový puls

4.1.2. Laserový puls s nízkou frekvencí

4.2. MATEMATICKÝ POPIS