Efektivnost životního cyklu PIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Efektivnost životního cyklu PIS by Mind Map: Efektivnost životního cyklu PIS

1. Teoretická východiska

1.1. Manažerská ekonomika

1.1.1. Mikroekonomie

1.1.2. Kvantitativní analýza

1.2. Teorie podnikových informačních systémů

1.2.1. Teorie životního cyklu výrobků

1.2.2. Computer science

1.2.3. Software engineering

1.3. Matematické modelování

1.4. Management science

1.4.1. Decision making

2. Výsledky

2.1. Model životního cyklu PIS

2.1.1. Fáze analýzy PIS

2.1.2. Fáze vývoje PIS

2.1.3. Fáze implementace PIS

2.1.4. Fáze používání a údržby

2.1.5. Fáze inovace PIS

2.2. Podmínky efektivnosti PIS v organizaci

2.2.1. Benchmarking

2.2.2. BSC pro využívání PIS

2.3. Podmínky další automatizace PIS

2.3.1. Prediktivní analytika

2.3.2. Dolování dat

2.3.3. Strojové učení

2.3.4. Sociální sítě

3. Metodologie

3.1. Primární výzkum

3.1.1. Kvantitativní

3.1.1.1. Dotazníkové šetření

3.1.1.2. Dolování dat

3.1.2. Kvalitativní

3.1.2.1. Kvalitativní interview

3.1.2.2. Případové studie

3.1.2.3. Pozorování

3.2. Sekundární výzkum

3.2.1. Data založená na průzkumu

4. Pojmy

4.1. Management

4.1.1. Product Lifecycle Management

4.1.2. Customer Relationship Management

4.1.3. Business Process Reengineering

4.1.4. Balanced Score Card

4.1.5. Benchmarking

4.2. Information systems

4.2.1. Business Intelligence

4.2.2. Enterprise Information System

4.2.3. Životní cyklus

4.2.4. Podnikový informační systém

4.3. Modelování

4.3.1. UML - Unified Modelling Language

4.3.2. Model životního cyklu