Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BIOMOLEKULAK by Mind Map: BIOMOLEKULAK

1. EZ-ORGANIKOAK

1.1. URA

1.2. GATZ MINERALAK

2. ORGANIKOAK

2.1. GLUZIDOAK

2.1.1. OSAK/MONOSAKARIDOAK

2.1.1.1. karbono kopuruaren arabera

2.1.1.1.1. TRIOSA

2.1.1.1.2. TETROSA

2.1.1.1.3. PENTOSA

2.1.1.1.4. HEXOSA

2.1.1.1.5. HEPTOSA

2.1.1.2. karbonilo taldearen arabera

2.1.1.2.1. ALDOSA

2.1.1.2.2. ZETOSA

2.1.2. OSIDOAK

2.1.2.1. HOLOSIDOAK

2.1.2.1.1. OLIGOSAKARIDOAK

2.1.2.1.2. POLISAKARIDOAK

2.1.2.2. HETEROSIDOAK

2.1.2.2.1. GLUKOPROTEIDOAK

2.1.2.2.2. GLUKOLIPIDOAK

2.2. LIPIDOAK

2.2.1. SAPONIFIKAGARRIAK

2.2.1.1. AZILGLIZERIDOAK

2.2.1.1.1. triglizeridoak, diglizeridoak, monoglizeridoak

2.2.1.2. ZERIDOAK

2.2.1.3. FOSFOLIPIDOAK

2.2.1.3.1. FOSFOGLIZERIDOAK

2.2.1.3.2. ESFINGOLIPIDOAK

2.2.1.4. GLUKOLIPIDOAK

2.2.1.5. PROSTAGLANDINAK

2.2.2. EZ-SAPONIFIKAGARRIAK

2.2.2.1. ESTEROIDEAK

2.2.2.2. TERPENOAK

2.3. PROTEINAK

2.3.1. HETEROPROTEINAK

2.3.1.1. GLUKOPROTEINAK

2.3.1.1.1. fibrinogenoa, inmunoglobulinak

2.3.1.2. LIPOPROTEINAK

2.3.1.2.1. HDL, LDL, VLDL...

2.3.1.3. FOSFOPROTEINAK

2.3.1.3.1. kaseina, bitelina

2.3.1.4. NUKLEOPROTEINAK

2.3.1.4.1. histonak

2.3.1.5. KROMOPROTEINAK

2.3.1.5.1. PORFIRINIKOAK

2.3.1.5.2. EZ-PORFIRINIKOAK

2.3.2. HOLOPROTEINAK

2.3.2.1. ESFEROPROTEINAK

2.3.2.1.1. proteina globularrak

2.3.2.2. ESKLEROPROTEINAK

2.3.2.2.1. zuntzezko proteinak

2.4. AZIDO NUKLEIKOAK

2.4.1. RNA

2.4.2. DNA