tanulási módszerek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tanulási módszerek by Mind Map: tanulási módszerek

1. Problémamegoldás

1.1. a tanulnivaló problémába ágyazása, a probléma megoldása, eközben tudáskonstrukció, annak tudatosítása, a folyamat végén a szerzett tudás áttekintése, írásos rögzítése

1.2. új tudás konstruálása

1.3. feladatok

1.4. adott tudásterület mély elemzése

2. Feladatmegoldás

2.1. amikor a tanulás alapvető célja már létező tudás bevésése, megszilárdítása vagy készségszintre emelése

2.2. előzetes tudás kiemelt szerepe

2.3. önszabályozott tanulás

3. Problémakitűzés, feladatkitűzés

3.1. problémák, feladatok kitűzése, akár mások számára való felajánlása, miközben én másoktól kapok hasonlókat

4. Társas tanulás

4.1. egy probléma, egy feladat csoportos megoldása, diszkusszió, diskurzus, viták, a tudás együttes konstrukciója

5. Előzetes tudás elemzése

5.1. az előzetes tudás megfogalmazása, tudatosítása valamilyen témában, itt is a társas tanulás lehetőségeinek felhasználása

6. Elméletalkotás

6.1. jelenségekkel, folyamatokkal vagy feladatokkal, problémákkal kapcsolatban elméletek felállítása, ezekből hipotézisek kialakítása, a hipotézisek tesztelése

7. Tanítás mint tanulás

7.1. prezentációk előállítása, mások tanítása

8. Vita

8.1. ellentétes konstrukciók vizsgálata többféle módszerrel: vita, megbeszélés, az álláspontok bemutatása és összevetése

9. Gyakorlati feladat megoldása

9.1. általában valamilyen gyakorlati feladatba való befoglalás (van rá példa már előbb is), terv készítése, tárgy, modell, szimuláció megalkotása, de ilyen volt korábban a probléma megoldása, a prezentációkészítés, a tanítás is

9.2. projektmódszer

10. Fogalmi váltás

10.1. maga a fogalmi váltás is egy tanulási tevékenységtípus

10.2. többféle értelmezési keret

10.3. nyitottság

11. Játék

11.1. tanulás játékkal, ami lehet egyedül vagy kooperációban játszható játék, használhatunk közben eszközt, de sok esetben még az sem szükséges hozzá