Elämän edellytykset ja tunnusmerkit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elämän edellytykset ja tunnusmerkit by Mind Map: Elämän edellytykset ja tunnusmerkit

1. ominaisuudet

1.1. rakenne

1.1.1. solut

1.1.2. alkuaine

1.2. elämänkaari

1.2.1. yksilöllinen

1.2.2. syntymä

1.2.3. kasvaminen

1.2.4. kehittyminen

1.2.5. kuolema

1.3. aineenvaihdunta

1.4. kasvaminen

1.5. kehittyminen

1.6. perinnöllisyys

1.6.1. DNA

1.6.1.1. ilmiasu

1.6.1.2. kasvu

1.6.1.3. kehitys

1.6.1.4. elinikä

1.7. lisääntyminen

1.7.1. suvullinen

1.7.2. suvuton

1.7.3. sopeutuminen

1.7.3.1. tehokkuus

1.8. elintoiminnat

1.8.1. itsesäätelykyky

1.9. reagointi

1.9.1. selviytymiskeino

1.10. evoluutio

1.10.1. uudet lajit

2. vesi

2.1. fysikaaliset ominaisuudet

2.1.1. tiheyden muutokset

2.1.1.1. lämpö

2.1.1.1.1. kasvaa

2.1.1.2. viileys

2.1.1.2.1. pienenee

2.1.2. olomuodon muutokset

2.1.2.1. elintärkeää

2.1.3. läpinäkyvyys

2.1.3.1. aurinko

2.1.3.1.1. fotosynteesi

2.2. pääasialliset ominaisuudet

2.2.1. adheesio

2.2.1.1. vesimolekyyli

2.2.1.1.1. vetysidos

2.2.2. koheesio

2.2.2.1. vesipisara

2.2.2.1.1. pintajännitys

2.2.3. liuotinominaisuudet

2.2.3.1. ravintoaineet

2.2.3.2. kivennäisaineet

2.2.4. ominaislämpökapasiteetti

2.2.4.1. lämpö

2.2.4.1.1. vapautuminen

2.3. haihtuminen

2.3.1. lämmönsäätely

2.3.2. ilmarako

2.4. lämpö

2.4.1. vetysidos

2.4.1.1. katkeaminen

2.5. jäätyminen

2.5.1. kiderakenne

2.5.1.1. laajenee

2.5.1.1.1. eristekerros

2.6. suolapitoisuus

2.6.1. haihtuminen

2.6.2. rajoittava

2.7. pH

2.7.1. happamuus

2.7.2. rajoittava

3. luonto

3.1. alkuaineet

3.1.1. vety (H)

3.1.1.1. lipidi

3.1.2. vesi (H2O)

3.1.3. fosfori (P)

3.1.3.1. DNA

3.1.3.2. luusto

3.1.4. kalsium (Ca)

3.1.4.1. lämmönsietokyky

3.1.4.2. luusto

3.1.4.3. hermosolu

3.1.5. natrium (Na)

3.1.5.1. solukalvo

3.1.5.2. hermosto

3.1.6. rauta (Fe)

3.1.6.1. hemoglobiini

3.1.6.2. soluhengitys

3.1.6.3. mitokondrio

3.1.7. rikki (S)

3.1.7.1. insuliiniproteiini

3.1.7.2. maksa

3.1.8. magnesium (Mg)

3.1.8.1. lehtivihreä

3.1.9. elintärkeitä

3.1.9.1. happi (O)

3.1.9.1.1. soluhengitys

3.1.9.2. hiili (C)

3.1.9.3. typpi (N)

3.1.9.3.1. aminohappo

3.1.9.4. hiilidioksidi (Co2)

3.1.9.4.1. yhteyttäminen

3.2. ravintoaineet

3.2.1. energia

3.2.1.1. rasva

3.2.1.2. proteiini

3.2.1.2.1. aminohappo

3.2.1.3. hiilihydraatti

3.2.1.4. poistuu

3.2.1.4.1. lämpö

3.2.1.4.2. uloste

3.2.1.4.3. virtsa

3.2.1.4.4. hiki

3.2.1.5. poistuu

4. paine

4.1. rajoittava

4.1.1. sietäminen

5. painovoima

5.1. merkittävä

5.1.1. kalsium

5.1.1.1. luusto

5.1.2. puuttuminen

5.1.2.1. tasapainohäiriö

5.1.2.1.1. päänsärky

5.1.2.1.2. huimaus

5.1.2.1.3. horjuvuus

6. säteily

6.1. edellytys

6.1.1. fotosynteesi

6.1.1.1. näkyvä valo

6.1.1.1.1. otsonikerros

6.1.1.1.2. magneettikenttä

6.1.1.1.3. ionosfääri