การจำเเนกประเภทของผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจำเเนกประเภทของผัก by Mind Map: การจำเเนกประเภทของผัก

1. บริโภค

1.1. ใบ

1.1.1. ตระกูลหอม

1.1.1.1. กระเทียม,กระเทียมต้น,หอมเเดง,หองเเบ่ง,หอมใหญ่

1.1.2. กลุ่มใบกว้าง

1.1.2.1. กะหล่ำปลี,คะน้า,ปวยเล็ง,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม

1.2. ดอก

1.2.1. ดอกอ่อน

1.2.1.1. กะหล่ำดอก,บล็อกโคลี

1.2.2. ดอกเเก่

1.2.2.1. เเค,โสน

1.3. ผล

1.3.1. ผลอ่อน

1.3.1.1. กระเจี๊ยบเขียว,ข้าวโพดฝักอ่อน,เเตงกาง,ถั่วฝักยาว,ถั่วลันเตา,บวบเหลี่ยม,มะเขือ,มะระ

1.3.2. ผลเเก่

1.3.2.1. ตระกูลเเตง

1.3.2.1.1. เเตงเทศ,เเตงโม,ฝักทอง

1.3.2.2. ตระมะเขือ

1.3.2.2.1. พริก,มะเขือเทศ

1.4. ลำต้น

1.4.1. ลำต้นเหนือดิน

1.4.1.1. กะหล่ำปม,หน่อไม้ฝรั่ง

1.4.2. ลำต้นใต้ดิน

1.4.2.1. ขิง,ข่า,เผือก,มันฝรั่ง,มันมือเสือ,หน่อไม้

1.5. ราก

1.5.1. รากเเก้ว

1.5.1.1. เเครอท,เทอร์นิพ,ผักกาดหัว

1.5.2. รากเเขนง

1.5.2.1. มันเทศ

2. ฤดูปลูก

2.1. ผักฤดูหนาว

2.1.1. กะหล่ำดอก,กะหล่ำปลี,กระเทียม,เเครอท,บล็อกโคลี,ผักกาดเขียวปลี,ผักกาดหัว,ผักกาดหอม,มันฝรั่ง,หอมหัวใหญ่

2.2. ผักฤดูร้อน

2.2.1. กระเจี๊ยบเขียว,ข้าวโพดหวาน

2.2.2. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด ยกเว้น พริกยักษ์,พริกหวาน

2.2.3. ผักตะะกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา

2.3. ผักฤดูฝน

2.3.1. ผักตะะกูลเเตงทั้งหมด ยกเว้น เเตงเทศ

2.3.2. ผักตะะกูลมะเขือ,ถั่วฝักยาว

3. พฤกษศาสตร์

3.1. ตระกูลกะหล่ำ

3.1.1. กะหล่ำขาว,กะหล่ำดอก,กะหล่ำปลี,กว้างตุ้ง,คะน้า,ผักกาดขาวปลี,ผักกาดหัว,บล็อกโคลี

3.2. ตระกูลเเตง

3.2.1. เเตงกวา,เเตงเทศ,เเตงโม,ตำลึง,บวบเหลี่ยม,บวบหอม,น้ำเต้า,ฟักทอง,มะระ

3.3. ตระกูลถั่ว

3.3.1. กระถิน,เเค,ชะเอม,ถั่วเเขก,ถั่วฝักยาว,ถั่วลันเตา,มันเเกว,โสน

3.4. ตระกูลมะเขือ

3.4.1. พริก,พริกยักษ์,พริกหวาน,มะเขือ,มะเขือเทศ,มะเเว้ง

3.5. ตระกูลอื่นๆ

3.5.1. ข้าวโพดหวาน,ขึ้นฉ่าย,เครื่องเทศ,ผักกาดหอม,ผักชี,ผักบุ้งจีน,สมุนไพร