Faktor-faktor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faktor-faktor by Mind Map: Faktor-faktor

1. 4. Ajaran Islam yang mudah

1.1. Disebabkan ajaran yang elok dan keadilan sejagat yang menghapuskan sistem kasta dalam umat manusia yang dibawa oleh Islam.

1.2. Warna kulit dan darah keturunan.

1.3. Kebersihan dari kesucian jasmani dan rohani, ia diaggap sebahagian dari iman.

2. 5.  Kesusasteraan

2.1. Mayarakat telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa gabungan utama.

2.2. Kedatangan Islam telah meperkenalkan tulisan jawi.

2.3. Satu bahasa kegiatan menyebarkan islam menjadi lebih mudah dan lancar.

2.4. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan mereka.

2.5. Pegaruh agama Islam tersiar dengan meluas dan berjaya dijadikan satu pegangan yang teguh dan kuat

3. 6. Peranan ahli tasawuf, sufi dan pendakwah

3.1. Disekat oleh Majapahit

3.2. Berpecahnya Majapahit, Islam telah mulai tersebar semula dengan cepatnya.

4. 1. Perdagangan

4.1. Hasil daripada kegiatan perdagangan.

4.2. Kegiatan dakwah diperluaskan pula ke Jawa dan Brunei melalui cara yang sama.

4.3. Menarik hati penduduk tempatan termasuk pihak pemerintah sendiri.

5. 2. Perkahwinan

5.1. Agama islam dikembangkan menerusi ikatan perkahwinan diraja .

5.2. Agama islam bertambah kukuh apabila ramai saudagar yang beragama Islam berkahwin dengan wanita Melaka.

5.3. Memudahkan para perdagang islam berdakwah secara terus denagn kaum kerabat mereka sendiri.

6. 3. Perluasan kuasa dan faktor politik

6.1. Di zaman kekuatan Melaka dahulu, telah menyelamatkan negeri-negeri tersebur dari jatuh ke tangan kuasa-kuasa Kristian.

6.2. Teorinya yang mengatakan bahawa proses islamisasi di kepulauan Melayu disokong oleh situasi politik dan juga motif politik.

6.3. Menjadi dorongan kuat untuk kerajaan Melayu menganut agama Islam.