Pengaruh Islam bagi Tamadun Malayu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengaruh Islam bagi Tamadun Malayu by Mind Map: Pengaruh Islam bagi Tamadun Malayu

1. Teori Kedatangan Islam Ke Alam Melayu dan buktinya

1.1. Teori Islam Dari India:Isam di Nusantara datang dari india menerusi aktiviti perdagangan cuma berbeza pendapat dari daerah Gujerat. Buktinya ialah batu nisan yang ditemui di 8ruat.Perak mempunyai persamaan dengan batu nisan di Gujerat.

1.2. Teori Islam dari China:Pada zaman pemerintahan %hoong '71:M-7:9M(, kebanyakan orangMuslim yang tinggal di perbatasan barat negeri itu memohon untukmenjadi warganegara China. permohonan mereka diterima dan merekadibenarkan tinggal di daerah )ansu dan "hensi. Mereka juga diberikankebebasan untuk bekerja dan mengahwini wanita China. Oleh sebablamanya tempoh mereka tetap di sana, maka proses asimilasi dan salaingmempengaruhi dalam kebudayaan dan juga bahasa.

2. Faktor Penerimaan Islam secara meluas pada kurun ke -15

2.1. Syarat masuk agama Islam tidak berat dengan mengucapan kelimat syahidat.

3. Soalan1: Tang An Qi B1400484

4. Proses Perkembangan Islam di Alam Melayu

4.1. Perdagangan: Tugas menyampaikan Islam tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja.

4.2. Perkahwinan: Kebanyakan golongan sufi dan pendakwah telah berkahwin dengan anak gadis tempatan termasuklah puteri-puteri di katangan istana telah manarik minat ahli keluarga untuk menerima Islam. Sultan Mansur Shah telah mengahwinkan puteri-puteri dari negeri Melaka dengan raja-raja di Keputauan Melayu.

4.3. penaklukan:Kerajaan Melaka juga sufi bertindak menghantar utama ke kawasan tersabat untuk mengajar agama Islam Kerajaan Johor -Riau yang muncal kemudiannya pula berusaha menawan semula Melaka dari tangan Pertugus untuk mengelakkan daripada menjadi pusat penyebasan agama Kristian.

5. Kesan terhadap pandangan semesta masyarakat di Alam Melayu

5.1. Akidah:Bermaksud ikatan sama ada hissi atua maknawi yang berkaitan dengan keimangan manusia kepada Allah.

5.2. Politik:Kewujudan banyak pusat perdagangan dan Kerajana islam.Peruntukan tentang kuasa perundangan pentadbiran dan kehakiman tertinggi mengikut politik Islam.

5.3. Sosial:Pengaruh elitisme yang diwarisi daripada zaman Hindu-Buddah tidak banyak berubah dan masyarakat mempunyai semangat kesedaran kelas.