Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститути

1.1. Інститут журналістики

1.1.1. Кафедра журналістики та нових медіа

1.1.2. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

1.1.3. Кафедра видавничої справи та редагування

1.1.4. Кафедра бібліотекознавства та інформології

1.2. Інститут філології

1.2.1. Кафедра української літератури та компаративістики

1.2.2. Кафедра германської філології

1.2.3. Кафедра східних мов та перекладу

1.2.4. Кафедра світової літератури

1.2.5. Кафедра англійської мови та перекладу

1.2.6. Кафедра української мови

1.2.7. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

1.3. Інститут людини

1.3.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.3.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.3.3. Кафедра практичної психології

1.3.4. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

1.4. Педагогічний інститут

1.4.1. Кафедра дошкільної освіти

1.4.2. Кафедра педагогіки та психології

1.4.3. Кафедра теорії та історії педагогіки

1.4.4. Кафедра початкової освіти

1.4.5. Кафедра іноземних мов та методик їх навчання

1.5. Інститут мистецтв

1.5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

1.5.2. Кафедра образотворчого мистецтва

1.5.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

1.5.4. Кафедра дизайну

1.5.5. Кафедра хореографії

1.5.6. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

1.6. Інститут післядипломної педагогічної освіти

1.6.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

1.6.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

1.6.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

2. Факультети

2.1. Історико-філософський факультет

2.1.1. Кафедра філософії

2.1.2. Кафедра всесвітньої історії

2.1.3. Кафедра історії України

2.2. Факультет права і міжнародних відносин

2.2.1. Кафедра публічного та приватного права

2.2.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

2.2.3. Кафедра англійської мови

2.3. Факультет інформаційних технологій та управління

2.3.1. Кафедра управління

2.3.2. Кафедра фінансів та економіки

2.3.3. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

2.4. Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

2.4.1. Кафедра спортивної підготовки

2.4.2. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

2.4.3. Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту

2.4.4. Кафедра фітнесу та рекреації

3. Університетський коледж

3.1. Право

3.2. Соціальна робота (соціальна педагогіка)

3.3. Середня освіта (Музичне мистецтво)

3.4. Середня освіта (Образотворче мистецтво)

3.5. Середня освіта (Фізична культура)

3.6. Дизайн

3.7. Журналістика (видавнича справа і редагування)

3.8. Дошкільна освіта

3.9. Початкова освіта

3.10. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бібліотечна справа)

3.11. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (діловодство)

3.12. Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит)

3.13. Менеджмент (організація виробництва)