Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут мистецтв

1.1. Кафедри

1.1.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

1.1.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

1.1.3. Кафедра образотворчого мистецтва

1.1.4. Кафедра дизайну

1.1.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

1.1.6. Кафедра хореографії

2. Інститут філології

2.1. Кафедри

2.1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

2.1.2. Кафедра світової літератури

2.1.3. Кафедра англійської філології та перекладу

2.1.4. Кафедра германської філології

2.1.5. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

2.1.6. Кафедра української мови

3. Історико-філософський факультет

3.1. Кафедри

3.1.1. Кафедра філософії

3.1.2. Кафедра історії України

3.1.3. Кафедра всесвітньої історії

3.1.4. НДЛ археології

4. Факультет інформаційних технологій та управління

4.1. Кафедри

4.1.1. Кафедра управління

4.1.2. Кафедра фінансів та економіки

4.1.3. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

5. Факультет права та міжнародних відносин

5.1. Кафедри

5.1.1. Кафедра публічного та приватного права

5.1.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

5.1.3. Кафедра англійської мови

6. Університетський коледж

7. Інститут журналістики

7.1. Кафедри

7.1.1. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

7.1.2. Кафедра журналістики та нових медіа

7.1.3. Кафедра видавничої справи

7.1.4. Кафедра бібліотекознавства та інформалогії

8. Інститут людини

8.1. Кафедри

8.1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

8.1.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

8.1.3. Кафедра практичної психології

8.1.4. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

9. Педагогічний інститут

9.1. Кафедри

9.1.1. Кафедра дошкільної освіти

9.1.2. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

9.1.3. Кафедра педагогіки та психології

9.1.4. Кафедра початкової освіти

9.1.5. Кафедра теорії та історії педагогіки

10. Інститут післядипломної педагогічної освіти

10.1. Кафедри

10.1.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

10.1.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

10.1.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

10.1.4. Кафедра методики мов та літератури

11. Факультет здоров'я,фізичного виховання і спорту

11.1. Кафедри

11.1.1. Кафедра спортивної підготовки

11.1.2. Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту.

11.1.3. Кафедра фітнесу та рекреації

11.1.4. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології