Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Інститут людини

1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.3. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

1.4. Кафедра практичної психології

2. Інститут журналістики

2.1. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

2.2. Кафедра журналістики та нових медіа

2.3. Кафедра видавничої справи

2.4. Кафедра бібліотекознавства та інформології

3. Інститут філології

3.1. Кафедра української літератури

3.2. Кафедра германської філології

3.3. Кафедра східних мов та перекладу

3.4. Кафедра світової літератури

3.5. Кафедра англійської філології та перекладу

3.6. Кафедра української мови та перекладу

3.7. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

4. Історико-філосовський факултет

4.1. Кафедра  філософії

4.2. Кафедра всесвітньої історії

4.3. Кафедра історії України

4.4. Кафедра НДЛ археології

5. Факультет права та міжнародних відносин

5.1. Кафедра публічного та приватного права

5.2. Кафедра англійської мови

5.3. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

6. Університетський коледж

7. Інститут мистецтв

7.1. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

7.2. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

7.3. Кафедра образотворчого мистецтва

7.4. Кафедра академічного та естрадного вокалу

7.5. Кафедра дизайну

7.6. Кафедра хореографії

8. Педагогічний інститут

8.1. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

8.2. Кафедра дошкільної освіти

8.3. Кафедра початкової освіти

8.4. Кафедра педагогіки та психології

8.5. Кафедра теорії  та історії  педагогики

9. Інститут післядипломової педагогічної освіти

10. Факультет інформаційних технологій та управління

10.1. Кафедра управління

10.2. Кафедра фінансів та економіки

10.3. Кафедра інформаційних технологій на математичних дисциплін

11. Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

11.1. Кафедра фізичного виховання ти педагогіки спорту

11.2. Кафедра фітнесу та рекреації

11.3. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

11.4. Кафедра спортивної підготовки