Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Den nya pedagogrollen by Mind Map: Den nya pedagogrollen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Den nya pedagogrollen

Kreativetet

Valfrihet

Möjligheter

Kommunikationskompetens

Sociala medier, nätverksbaserade tjänster, är socialt och kollaborativt Global verklighet

Omvärldsanalys

Framtidskompetens

Ny arbetsmarknad

Digital kompetens

Presentera

Publicera

Planera

Skriva

Söka

Kommunisera

Väcka lust, glädje och motivation

Lära att lära

Lära av elever

Eleven som drivkraft

Visable learning

Bloggar, autentisk publik, publicera, få kommentarer på sitt arbete

Kollegial reflektion

Granska varandra och ge feedback

Entrepenörskap

Iniativförmåga

Företagsanda

Kultur

Språk

Etnisk bakgrund

Nätkultur

Historia

Inflytande

Elevinflytande

Föräldrainflytande

Arbetsplats

Samarbete

Elevinflytande

Elevdemokrati

Molntjänster

Nya metoder

LGR 11

Lokal pedagogisk planering

Digital kompetens

Entrepenörskap

Värdegrund