Den nya pedagogrollen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den nya pedagogrollen by Mind Map: Den nya pedagogrollen

1. Kreativetet

1.1. Valfrihet

1.2. Möjligheter

2. Kommunikationskompetens

2.1. Omvärldsanalys

2.2. Framtidskompetens

2.3. Ny arbetsmarknad

3. Digital kompetens

3.1. Presentera

3.2. Publicera

3.3. Planera

3.4. Skriva

3.5. Söka

3.6. Kommunisera

4. Väcka lust, glädje och motivation

5. Lära att lära

5.1. Lära av elever

5.2. Visable learning

5.3. Kollegial reflektion

6. Entrepenörskap

6.1. Iniativförmåga

6.2. Företagsanda

7. Kultur

7.1. Språk

7.2. Etnisk bakgrund

7.3. Nätkultur

7.4. Historia

8. Inflytande

8.1. Elevinflytande

8.2. Föräldrainflytande

8.3. Arbetsplats

9. Samarbete

9.1. Elevinflytande

9.2. Elevdemokrati

9.3. Molntjänster

9.4. Nya metoder

10. LGR 11

10.1. Lokal pedagogisk planering

10.2. Digital kompetens

10.3. Entrepenörskap

10.4. Värdegrund