vindkraftvetk - tekniskt system

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vindkraftvetk - tekniskt system by Mind Map: vindkraftvetk - tekniskt system

1. Använda för att producera elektricitet på ett mer miljövänligare sätt.

1.1. till bostäder och annat som behövs

1.1.1. (det är vi som använder den)

2. vad händer i ett vindkraftverk?

2.1. 1. Vinden får vindkraftverkets vingar ( rotorbladen) att snurra.

2.2. 2. Rotationen omvandlas till el i en generator.

2.3. 3. Generatorn och annan känslig utrustning sitter skyddat i den så kallade nacellen (maskinhuset) högst uppe i vindkraftverkets torn.

2.4. 4. Generatorn skickar den elen ut i en likström som sen leder den till en transformatorstation. Därefter följs elen ut i en växelstöm till dig.

3. Ett vindkraftverk använder vinden som en drivkraft (vinden får det att funka).

3.1. Den använder en naturkälla som inte skadar människor eller djur, tillskillnad från kärnkraftverk.

4. samverkar systemet med något annat system?

4.1. Vinkraftverk är bara ett system i samarbetet att få elen till dom som behöver.

4.1.1. Generatorn är ett exempel och transorteringen av elen ett annat. Flera tekniska system måste arbeta tillsammans för att det ska fungera, det gäller med alla sorters system.

5. vilka delar består ett vindkraftverk av?

5.1. rotorblad - vingarna som fångar upp vinden

5.2. maskinhuset/nacellen - det är delen som skyddar generatorn

5.3. generator - genererar och omvandlar rörelseenergi till elektricitet

5.4. likström - leder elen (som en kabel)

5.5. transformatorstation - fungerar som en större generator som lagrar energin (elektriciteten)

6. Sedan hur lång tillbaka har det funnits vindkraftverk?

6.1. Det har funnits kunskap om hur man utnyttjar vindenergi för elproduktion sedan slutet av 1800-talet.

7. placering

7.1. Problemet är ju att man inte kan räkna med konstanta vindar vilket gör att vindkraftverket står stila vissa dagar.

8. finns tydliga delsystem?

8.1. ja, det finns ett litet delsystem om hur en generator fungerar och tillverkningen av alla delarna till kraftverket.

9. Kostnader och ägande

9.1. vindkraftverk kan vara olika stora och så olika dyra

9.1.1. 1MW = 14 milj kr

9.1.2. 2MW = 28 milj kr

9.1.3. 3MW = 32 milj kr

9.1.4. miljoner kronor/MW, faktorerna som påverkar priset.

9.2. Svenska vindkraftverk har många olika typer av ägare och även själva ägandet har olika former. En del verk drivs av etablerade kraftbolag medan andra drivs av nya mer lokalt förankrade vindbolag.