HOOFDSTUK 2:                        WAT IS CULTUUR?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HOOFDSTUK 2:                        WAT IS CULTUUR? by Mind Map: HOOFDSTUK 2:                        WAT IS CULTUUR?

1. CULTUUR 1 DE ENGERE ZIN : Het geheel van gebruiken,overtuigen en tradities van een bepaalde gemeenschap.

2. CULTUUR 2 DE BREDERE ZIN:                 aangeleerd en aan verandering onderheving.

3. CULTUUR IS EEN MENTALE PROGRAMMERING.                     1.Het wordt niet overgeerfd via de genen.                                              2.De manier waarop ze geuit wordt. 3.De natuurlijke omstandigheden. 4.Cultuur is de uiting 5.Verklaringsmodellen

4. HET UI-DIAGRAM :

5. WAARDEN : Opvattingen die ten grondslag liggen aan de aangeleerde cultuurcodes.

6. PRAKTIJKEN  van het UI-Diagram

6.1. SYMBOLE N : Het meest oppervlakkig en staan voor woorden, gebaren,... die alleen begrepen worden door de leden van de cultuurden

6.2. HELDEN : Helden zijn personen met eigenschappen die in een cultuur hoog in aanzien staan en daarom fungere als gedragsmodellen.

6.3. RITUELEN:Collectieve activiteiten die technisch overbodig zijn.

7. DRIE NIVEAUS VAN MENSTALE PROGRAMMERING. 1.PERSOONLIJKHEID : aangeboren én aangeleerd. Is specifiek voor het individu. 2.CULTUUR : aangeleerd en specifiek voor groep of categrorie.                  3.MENSELIJKE NATUUR : aangeboren en universeel

8. STELLINGEN VAN CULTUUR:                  *Is niet natuurlijk bepaald,maar wordt aangeleerd.                                             *Is de manier waarop we onze natuurlijke behoeften invullen  *Wordt gedeeld door de leden van een samenleving MAAR kan ook niet bestaan zonder samenleving. *Verandert met de tijd en is verschillend in elke samenlevingsvorm.