Organisaatio käyttäytyminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organisaatio käyttäytyminen by Mind Map: Organisaatio käyttäytyminen

1. Kokonaisuus

1.1. tavoitteet

1.1.1. tulosten/käytettävien resurssien edullinen suhde

1.1.1.1. asiakastyytyväisyys

1.1.1.2. nopeus

1.1.1.3. voitto

1.1.2. käytännölliset & tutkimukselliset tavoitteet

1.1.2.1. tehokkuus

1.1.2.2. työelämän laadun edistäminen

1.1.2.2.1. tasa-arvoisuus

1.1.2.2.2. sopiva työhönohjaus

1.1.2.3. tutkimukselliset tavoitteet = selittävä ja tulkitseva

1.2. muuttuva toimintaympäristö

1.2.1. edellyttää

1.2.1.1. hierarkia vapaus

1.2.1.1.1. asiantuntijuus & osaaminen

1.2.1.2. oppiminen

1.2.1.3. yhteistoiminnallisuus

1.2.1.4. verkostomainen toiminta

1.3. uudet suuntaukset

1.3.1. jatkuva muuttuminen

1.3.1.1. joustaminen

1.3.1.2. tilannetaju

1.3.2. tiimiytyminen

1.3.3. henkilöstön monimuotoisuus & innovatiivisuuden merkitys

2. Ykislö organisaatiossa

2.1. persoonallisuus

2.2. tunteet

2.3. työmotivaatio & sitoutuminen

2.4. työstressi & työuupumus

3. Ryhmät ja tiimit organisaatiossa

3.1. tiimit

3.2. muodostuminen

3.3. ominaisuudet

4. Organisaation rakenteet ja prosessit

4.1. teoriat

4.2. rakenne

4.2.1. tehtävä

4.2.2. ulottuvuudet

4.2.3. muotoja

5. Ihmisten johtaminen