Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TIETOKONEASENTAJAN AT, PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT by Mind Map: YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TIETOKONEASENTAJAN AT, PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

YRITTÄJYYS: LIIKUNNAN AT ( LIIKUNNAN JA OHELMISTOPALVELUIDEN SUUNTAUTUMISALA) SISUSTUSALAN AT, TIETOKONEASENTAJAN AT, PERHEPÄIVÄHOITAJAN AT

Ammattitutkinnon valinnainen osio on yrittäjyys. Opiskelija voi suorittaa yrittäjyysosion verkkokurssina, jonka jälkeen hänellä pitäisi olla tarvittavat tiedot ja taidot näyttötutkintotilaisuuteen, jossa hän esittelee omaa liikeideaa ja sen ympärille laadittua liiketoimintasuunnitelmaa.

Rahoitus ja vakuuttaminen, riskeiltä suojautuminen

alkurahoituksen järjestäminen

rahoitusmahdollisuudet

Riskianalyysi

yrityksen vakuutukset

Yrityksen toiminnot

Tuotanto (tuotteistaminen), henkilöstö, markkinointi, talous (mm. kirjanpito), logistiikka

Yritysmuodon valinta

Yrityksen luvanvaraisuus

Yritysmuodot

Perustamisasiakirjat

Yrittäjyysosion tavoitteet

http://www.oph.fi/download/111133_tietokoneasentaja_ammattitutkinto.pdf

http://www.oph.fi/download/111066_perhepaivahoitaja_ammattitutkinto.pdf

Verotus

Erilaiset verot

Arvonlisävero

Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoverot

Eri yhtiömuotojen verotus

Verojen ja erilaisten maksujen maksupäivät

Ideasta liikeideaksi

Liikeideamalli

Yrityksen syntytavat

Yrittäjän luonneominaisuudet

Arvio yrityshankkeesta ja tulevaisuuden visio

Swot

Visio

Tulevaisuus

Kannattava yritystoiminta

Investoinnit

Kannattavuus: laskelmat