BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI by Mind Map: BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI

1. BÖBREK

1.1. KABUK(KORTEKS)

1.2. ÖZ BÖLGESİ(MEDULLA)

1.2.1. NEFRON

1.2.2. KANI SÜZER

1.3. HAVUZCUK(PELVİS

2. ÜRETER

2.1. Böbrekteki idrarı idrar kesesine taşır

3. İDRAR KESESİ

3.1. İdrarın bir süre depolandığı yerdir

4. ÜRETRA

4.1. İdrarın vücut dışına atıldığı yerdir