6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη by Mind Map: 6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

1. Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε αλλαγές στη διοίκηση και τη θρησκεία.

1.1. Εφάρμοσε το Διάταγμα των Μεδιολάνων.

1.2. Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.

2. Νέα Ρώμη      Κωνσταντινούπολη                      Πόλη.

2.1. Η θέση της ήταν εξαιρετική.

2.2. Εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ευρώπη με την Ασία, αλλά και τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

2.3. Σ’ αυτή κατέληγε η Εγνατία οδός και από εκεί ξεκινούσαν οι εμπορικοί δρόμοι προς τη Μικρά Ασία και τις επαρχίες της Ανατολής.

3. Ο Κωνσταντίνος διαπίστωσε ότι η διακυβέρνηση της απέραντης αυτοκρατορίας από τη Ρώμη ήταν δύσκολη.

3.1. Βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές.

3.2. Ήταν κέντρο λατρείας του «ρωμαϊκού πανθέου».

3.3. Ήταν ο χώρος που έγιναν σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στους τετράρχες.

3.4. Ήταν και ο χώρος που έγιναν και οι διωγμοί των Χριστιανών.

4. Νέα Ρώμη                Κωνσταντινούπολη                        Πόλη.

4.1. Στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας κατοικούσαν κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσμοί.

4.2. Οι κάτοικοι είχαν ασπαστεί το Χριστιανισμό

4.3. Οι κάτοικοι έβλεπαν με ιδιαίτερη συμπάθεια τον Κωνσταντίνο.