Süper Maddeler Üretmek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Süper Maddeler Üretmek by Mind Map: Süper Maddeler Üretmek

1. Hayvanlar

1.1. Böcekler

1.1.1. Kedi pireleri

1.1.2. Resilin

1.2. Kedi pireleri

1.3. Resilin

1.3.1. Dünyadaki en elastik kauçuk

1.3.2. DNA kopyalama ile üretme

2. Bitkiler

2.1. Sekoya ağacı

2.2. Nanokristalin selüloz

2.2.1. Çelikten 10 kat güçlü

2.2.2. Eklendiği maddeyi güçlendiriyor

3. Kağıt Atıkları

3.1. Yılda 11 milyon ton

4. Süper Performanslı Materyal

4.1. Sağlam

4.2. Elastik

4.3. Saydam

4.4. Ayakkabı üretimi

4.5. Teknolojik ürünler

5. Medikal İmplant

5.1. Kolajen

5.1.1. kaynak

5.1.1.1. Ölü bedenler

5.1.1.2. dayanıklı değil

5.1.1.3. güvenilir değil

5.1.2. kuru ağırlığımızın %25i

5.2. DNA'nın bitkilere kopyalanması

5.2.1. 1. tür insan kolajeni üretimi

5.2.2. el sürülmemiş

6. Kolajen Lifler

6.1. Aşil tendondan 6 kat daha güçlü

6.2. Resilin eklenmiş süper lifler

6.2.1. %380 daha güçlü

6.2.2. %300 daha esnek

6.2.3. yapay tendon

6.2.4. yapay bağ