მარკეტინგი B2B

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
მარკეტინგი B2B by Mind Map: მარკეტინგი B2B

1. მაქსიმალური თავდადება

1.1. მომგებიანი და თვალსაჩინო შედარება კონკურენტებთან

1.2. კომპანიის მიღწევების დემონსტრირება

1.3. კონკურენტული უპირატესობების განვითარება

1.4. ავტორიტეტული ადამიანების აზრი

1.5. კარგი შედეგების დემონსტრირება არსებული კომპანიების მაგალითებზე

1.6. შესაძლებლობის მიცემა შეგაფასონ მაგალითებით

1.7. საჭირო სფეროში გამოცდილების ქონა

1.8. გრძელვადიანი გამოცდილება ბიზნესში

1.9. ინვესტიციების დაბრუნების გარანტია

1.10. კომპანიის პროფესიონალიზმის ამაღლება

1.11. კლიენტთან კონტრაქტის დადების პროცესის გაანალიზება

1.12. სრული ინფორმირებულობა კომპანიაზე

1.13. ტესტ-პროდუქტის ხელმისაწვდომობა

1.14. ცნობილი კომპანიების გამოხმაურება

1.15. მომხმარებელთა რაოდენობის დემონსტრირება

2. მაქსმალურად მჭიდრო კნტაქტის ჩამოყალიბება მომხმარებელთან

2.1. რჩევები მუშაობის პროცესში შეცდომების აღმოსაფხვრელად

2.2. პროდუქტთან დამოკიდებულების სწავლება

2.3. შესაბამის სფეროში კომპეტენციის ამაღლება

2.4. კლიენტის ბიზნესის განვითარებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება, კომპანიის პროდუქტის გათვალისწინებით

2.5. ბოლო ტენდენციებისა და ზრდის შესაძლებლობების გაცნობა

2.6. კონტრაქტის დადებისა და გადახდის პირობების მაქსიმალური გამარტივება

2.7. ლოიალური მომხმარებლების რეგულარული მონიტორინგი

2.8. მუდმივი ხაზგასმა კომპანიასთან თანამშრომლობის მომგებიანობისა და მიღწევებზე საუბარი

2.9. მუდმივი მომხმარებლებისთვის სპეციალური წინადადებების შემუშავება

3. მომხმარებელთან თანამშრომლობის სისტემის ჩამოყალიბება

3.1. პირველი კონტაქტის ხარისხი

3.1.1. 1. ერთნაირი სამუშაო რეგულაციები კომპანიის მთელი პერსონალისთვის

3.1.1.1. 1. ნებისმიერ დროს დაკავშირების შესაძლებლობა

3.1.1.2. 2. შემდგომი დაკონტაქტების (რამდენჯერმე) შესაძლებლობა

3.1.1.3. 3.  ნებისმიერ დროს კითხვებზე პასუხის მიღების შესაძლებლობა

3.1.1.4. 4. ოპერატიულობა პასუხის გაცემისას

3.1.1.5. 5. პრეზენტაბელური ვიზუალური მხარე

3.1.1.6. 6. უნივერსალური მისალმება

3.1.2. 2.იდეალური კომერციული შეთავაზება

3.1.3. 3. მუდმივად განახლებადი ვებ-გვერდი

3.1.4. 4. ბრენდის ვიზუალური მხარე - მაღალი ხარისხი

3.1.5. 5. პირველი კონტაქტი მომხმარებელთან - უშუალო და ინდივიდუალური

3.2. გამოხმაურების მართვა

3.2.1. 1. გამოხმაურებების შესწავლის ეფექტური სისტემის შექმნა

3.2.1.1. 1. შეფასებების, გამოხმაურებების თავმოყრის მექანიზმის ამუშავება

3.2.1.2. 2. გამოხმაურებების მუდმივი მონიტორინგი

3.2.1.3. 3. როგორ ვაქციოთ დადებითი გამოხმაურებები სარგებლად ჩვენი ბიზნესის პოტენციალისთვის?!

3.2.1.4. 4. როგორ ვრეაგირებთ  უარყოფით გამოხმაურებაზე

3.2.2. 2. შეფასების მექანიზმების უზრუნველყოფა და წვდომა ამ ინფორმაციაზე

3.2.2.1. 1. განსაკუტრებით უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში

3.2.3. 3. ოპერატიულად რეაგირება მომხმარებლის კითხვებზე და  პრობლემებზე, პროდუქტთან მიმართებაში

3.2.3.1. განსაზღვრული ვადები ნებისმიერი ტიპის კითხვებზე რეაგირებისთვის

3.3. მოთხოვნებისა და საჭიროებების ანალიზი

3.3.1. 1. მომხმარებელთა რეალური საჭიროებების განსაზღვრა

3.3.2. 2. იდენტიფიცირება მომხმარებლის უკმაყოფილების მიზეზებისა

3.3.3. 3. მომხმარებლის მხრიდან,   პროდუქტზე უარის თქმის ძირითადი მიზეზების განსაზღვრა

3.3.4. 4. პროდუქციის იდეალური პორტფელის/კატალოგის შემუშავება