geometriske figurer

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
geometriske figurer by Mind Map: geometriske figurer

1. rektangel

1.1. med 4 rette vinkler

2. parallellogram

2.1. siderne er par vis parelle

2.2. Problem 2

3. kvardrat

3.1. 4 gon

3.2. regulær

3.3. retvinklede

4. kvardrat

4.1. en firkant

4.2. parallelle

4.3. Goal 3

5. rhombe

5.1. siderne er lige lange

5.1.1. par vis parelle

6. trapez

6.1. hvor to af siderne er parallelle

7. stump viklet trekanter

7.1. trekant, hvor en af vinklerne er større end 90 grader

8. spids vinklet trekant

8.1. trekant, hvor alle tre vinkler er mindre end 90 grader.

9. retvinklet trekant

9.1. en trekant, hvor en af vinklerne 90 grader.

10. ligebenet trekant

10.1. en trekant, hvor to af siderne er lige lange

10.2. ligesidet trekant

11. ligesidet trekant

11.1. en trekant, hvor alle tre sider er lige lange.

11.2. regulær trekant

12. andre polygoner

12.1. femkant

12.1.1. syvkant

12.1.1.1. og mere

13. cirkel

13.1. alle punkter har lige langt til centrum