Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою by Mind Map: Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

1. ''Вхід ІС''

2. Система – це сукупність елементів, які перебувають у взаємозвязку та виконують деяке спільне завдання (функцію, операцію тощо). Чим є інформаційна система? Що є її основним обєктом? Інформація. Інформаційна система – це організований набір елементів, що збирає, обробляє, зберігає, передає та представляє для подальшого використання інформаційні дані.

2.1. Процедури (операції)

2.2. Люди (працівники)

2.3. Інформація

2.4. Обладнання

2.5. Процеси

3. Кожна ІС включає в собі наступні компоненти:

3.1. структура ІС

3.1.1. множина елементів системи і взаємозв'язків між ними, наприклад, організаційна і виробнича структура підприємства;

3.2. функції кожного елемента ІС

3.2.1. Приклад: управлінські функції - прийняття рішень в певних структурних підрозділах підприємства;

3.3. вхід і вихід кожного елементу й ІС в цілому

3.3.1. Приклад: матеріальні або інформаційні потоки, які надходять в систему або вводяться нею;

3.4. мета і обмеження ІС та її окремих елементів

3.4.1. Приклад: досягнення максимального прибутку; фінансові обмеження.

4. функції ІС

4.1. регулююча

4.2. слідкувальна

4.3. оптимізаційна

4.4. запамятовувальна

4.5. прогнозна

4.6. комунікаційна

4.7. аналізаторна

4.8. інформаційна

4.9. документальна

4.10. обчислювальна

5. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

5.1. Інформаційна система 3

5.2. Інформаційна система 2

5.3. Інформаційна система 4

6. ''Вихід ІС''

7. Входи в ІС

7.1. керуючі

7.2. збурбвальні

8. Інформаційна бухгалтерська система у виробничо-фінансовій діяльності підприємства

8.1. Постачання

8.1.1. Визначення потреби

8.1.2. Планування

8.1.3. Пошук постачальника

8.2. Виробництво

8.2.1. Технологічні процеси

8.2.2. Технологічна підготовка

8.2.3. Підрахунок технологічних витрат

8.3. Збут(реалізація

8.3.1. Маркетинг

8.3.2. Прогнозування

8.3.3. Підрахунок повних витрат

8.4. Фінансово - кредитна, інвестиційна діяльність

9. ІС в бухгалтерському обліку

9.1. Спеціалізовані

9.2. Універсальні

9.3. Способи обробки облікової інформації:

9.3.1. ручний

9.3.1.1. механізований

9.3.2. автоматизований