doelenverwezenlijken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
doelenverwezenlijken by Mind Map: doelenverwezenlijken

1. waarde toevoegen

1.1. bruto of netto waarde toevoegen

1.1.1. bruto toegevoegde waarde

1.1.1.1. verschil tussen de inkoopwaarde en verkoopwaarde (omzet)

1.1.2. neto toegevoegde waarde

1.1.2.1. de bruto toegevoegde waarde min de afschrijvingen

1.2. het analyseren van de waarde keten

1.2.1. analyse primaire proces

1.2.1.1. ingaande logistiek

1.2.1.2. operaties

1.2.1.3. uitgaande logistiek

1.2.1.4. marketing en verkoop

1.2.1.5. service en dienstverlening

1.2.2. analyse ondersteunend proces

1.2.2.1. infrastructuur

1.2.2.2. management en menselijk kapitaal

1.2.2.3. technologieontwikkeling

1.2.2.4. verwerving

2. waardestrategieën van Tracy en Wiersema

2.1. Operational excellence

2.1.1. best performance

2.1.1.1. hoge betrouwbaarheid

2.1.1.2. beperkt assortiment

2.1.1.3. lage kosten

2.2. product leadership

2.2.1. best product

2.2.1.1. technologische innovatie

2.2.1.2. superieur merkimage

2.2.1.3. snelle ontwikkeling

2.3. customer intimacy

2.3.1. best service

2.3.1.1. hoge klanttevredenheid

2.3.1.2. optimale dienstverlening

2.3.1.3. integratie klant systemen

3. het vormen van een missie, visie en strategie

3.1. wat geeft een missie weer?

3.1.1. Een missie dwingt een bedrijf tot bezinning over de activiteiten ( geeft ook de richting van een bedrijf aan)

3.1.2. een missie vormt een hulpmiddel bij het motiveren van medewerkers

3.1.3. een missie creëert een bepaald imago

3.2. wat geeft een visie weer?

3.2.1. motiveren van medewerkers

3.2.2. focussen van medewerkers om relevante activiteiten

3.2.3. het scheppen van een kader

3.3. wat geeft een strategie weer?

3.3.1. hoe er is nagedacht en welke keuzes er zijn gemaakt

3.3.2. een strategie is er altijd in een bedrijf, ook al is die slecht uitvoerbaar

4. generieke strategieën

4.1. kostenleiderschapstrategie

4.2. differentiatiestrategie

4.3. focusstrategie

4.3.1. kosten focus

4.3.2. differentiatie focus

5. omzet

5.1. rentabiliteit

5.1.1. RTV = nettowinst/totale vermogen

5.2. solvabiliteit

5.2.1. solvabiliteitsratio = eigenvermogen/totale activa

5.3. liquiditeit

5.3.1. current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

6. prestatie indicatoren

6.1. groei

6.2. synergie

6.3. marktaandeel

6.4. klankloyaliteit

6.5. milieudoelstellingen