Per Editar Enquesta EDirectius temes PSAP 2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Per Editar Enquesta EDirectius temes PSAP 2017 by Mind Map: Per Editar Enquesta EDirectius temes PSAP 2017

1. Comunitaria

1.1. Teoria sobre l'atenció comunitària,

1.2. actuacions recomanades en salut comunitària

2. Autocura

2.1. Mindfulness",

3. Gestió de la Qualitat i  Seguretat del pacient

3.1. Qualitat, Seguretat del medicament,

3.1.1. gESTIO Control neveres?

3.2. Desprescripció: quan la prevenció ha de deixar pas al confort

3.3. TPSCcloud

3.4. prescripció farmacèutica polimedicats,

3.5. Sistemes de registre

3.5.1. "Com treballar els estàndards de qualitat (EQA) al dia a dia",

3.5.2. "Com fer Auditories de la pròpia UBA" ex.- auditoria de DM, HTA....

4. Clínic-Assistencial

4.1. Atenció Urgent

4.1.1. fractures-embenatges,

4.1.2. Medicació d'urgencies.

4.1.3. Gestió aguda de la demanda (algoritmes existents i exploració física),

4.1.4. gestió de demanda UAC,

4.1.5. Gestió Infermera de la Demanda: algoritmes d'actuació

4.2. Atenció a la cronicitat

4.2.1. Atenció domiciliària

4.2.2. Atenció al pacient pal.liatiuPDA,

4.2.3. "maneig del pacient crònic treballat com casos"

4.2.4. PCC-MACA com es fa valoració infermeria, etiquetatge, PIIC, DVA

5. Aliances i circuits

5.1. Formació en relació a la Depressió.

5.2. Formació  en relació a la Lumbàlgia.

5.3. Recursos serveis socials

5.4. pediatria,

5.4.1. "formació específica de pediatria: transtorns son, enuresi, adolescents i riscos, transtorns mentals,.."

5.5. temes especifics  en l Adolescència

5.6. IT a l'AP,

5.6.1. Gestió IT: implicacions legals, econòmiques

5.7. Salut Laboral: quan hauríem de sospitar que la contingència pot ser laboral?

6. Competència Clínica

6.1. Lectura i interpretació d'ECG,

6.2. estratègies ( no medicamentoses )  x tractar la salut mental

6.2.1. Psicoteràpia breu en consulta

6.3. hepatitis nous tractaments

6.4. Exploració física basada en l'evidència

6.5. Gestió d'infermeria de la consulta del pacient diabètic

6.6. Alimentació: conceptes bàsics i educació sanitària

6.7. "maneig del tabaquisme a la consulta"

6.8. vacunes,

6.9. diagnostic i abordatge del SAHOS

6.10. "nutrició (infància i pacient crònic)"

6.11. Cures d'infermeria, actualització

6.12. Gestió clínica consulta: què fem, què no fem i que hauríem de fer i deixar de fer?

6.13. TAO. Novetats i gestió des de la consulta d'infermeria AP

6.14. Formació de interpretació de l' espirometria - MPOC.

6.14.1. Coneixement en la verificació d' inhaladors:

6.15. Cirurgia menor: què, quan i com?

6.16. estudi d.d. augment de transaminasses

6.17. diagnòstic i abordatge de la insuficiència cardíaca,

6.18. Técnicas d'infermeria, Seguiment de malalties a nivell d'infermeria : IC, MPOC, etc

6.19. cures-cremades,

6.19.1. Cures i nafres (us aposits),

7. Competències no clíniques

7.1. Técniques de comunicació

7.1.1. comunicació administrativa

7.1.2. Gestió de conflictes: interprofessionals i amb el pacient

7.1.3. comunicació assistencial

7.1.4. "Tècniques de Coach per al dia a dia amb els usuaris",

7.1.5. Treballem en equip / Comunicació efectiva

7.1.6. Gestió del conflicte,

7.1.6.1. Habilitats comunicatives,

7.1.7. Educació grupal efectiva,

7.1.8. "Tècniques de canvi" (com identificar en quina fase del canvi estan els usuaris i quines tècniques es poden aplicar en cadascuna de les fases),

7.1.9. " com treballar la motivació pel canvi"

7.1.10. Tracte i comunicació amb el pacient