GRUPO 2A: DISPOSITIVOS MÓBILES E APRENDIZAXE COLABORATIVO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRUPO 2A: DISPOSITIVOS MÓBILES E APRENDIZAXE COLABORATIVO by Mind Map: GRUPO 2A: DISPOSITIVOS MÓBILES E APRENDIZAXE COLABORATIVO

1. CONCEPTOS CLAVE

1.1. Sistemas Operativos

1.1.1. Android

1.1.2. IOS

1.1.2.1. handoff

1.2. Técnicos

1.2.1. Redes sociais

1.2.2. App

1.2.3. Chat

1.2.4. TICs

1.2.5. Bluetooth

1.2.6. Cookie

1.2.7. Sincronización

1.2.8. html

1.2.9. wifi direct

1.3. Específicos

1.3.1. Alfabetización dixital

1.3.2. Fenda dixital

1.3.3. Cliente

1.3.4. Content Curation

1.3.4.1. Seguriddade dixital

1.3.4.1.1. Cifrado de dispositivo

1.3.4.2. responsive web design

1.3.5. QR

1.3.6. RA

1.3.7. RV

1.3.8. Framework

1.3.9. web

1.3.9.1. 2.0

1.3.9.2. 3.0

1.3.9.3. weblog

1.3.10. xeolocalización

1.3.11. servizos na nube

1.3.12. interactividade

1.4. E-conceptos

1.4.1. e-portfolio

1.4.2. e-ducar

1.4.3. e-learning

1.4.4. PLE

2. RECURSOS

2.1. Buscadores e Descargas

2.1.1. App Store

2.1.2. Google Play

2.2. Aplicacións

2.2.1. Podcast

2.2.2. Hangouts

2.2.3. Screencast

2.2.4. Webblog

2.2.5. CGU. Contenido Generado por el Usuario.

2.2.5.1. Spikingphot

2.2.5.2. Zoobe

2.2.5.3. Skitch

2.2.6. Organizadores

2.2.6.1. Evernote

2.2.7. Almacenamiento en la nube

2.2.7.1. Dropbox

2.2.8. Doodle

2.2.9. Skitch

2.2.10. Speaking photo

2.2.11. tweeter

2.2.12. App Inventor

2.3. Plataformas

2.3.1. Moodle

2.3.2. Wiki

2.3.3. Edmodo

2.3.4. Kahoot

2.3.5. Banco Común de Coñecemento

2.4. Comunicación/Colaboración

2.4.1. Foro

2.4.2. Video conferencia

2.4.3. Wiki

2.4.4. Rede Social

2.4.5. Podcast

3. TIPOS DE APRENDIZAXE

3.1. Líquida

3.2. Natural

3.3. Anytime and anywhere

3.4. Colaborativa

3.5. Cooperativa

3.6. Ubicua

3.7. Mobile Learning

3.7.1. BYD. Bring Your Own Device

4. METODOLOXÍAS

4.1. Blended Learning

4.2. Conectivismo

4.3. Construtivismo social

4.4. E-ducar

4.5. E-learning

4.6. Educación expandida

4.7. Educación inclusiva

4.7.1. Escenario Inclusivo-ubícuo

4.8. Flipped clasroom

4.9. Gamificación

4.10. Interdependencia positiva

4.11. M-learning

4.12. BYOD Clasroom

5. DISPOSITIVOS/TERMINAIS

5.1. Con Interface téctil

5.2. Smartphone

5.3. Tablet

5.4. Tecnoloxía móbil

5.5. PDA

5.6. E-READER

6. AVALIACIÓN

6.1. Coavaliación

6.2. Rúbrica

7. New node