Öğrenme Ve Öğretme Modelleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrenme Ve Öğretme Modelleri by Mind Map: Öğrenme Ve Öğretme Modelleri

1. Bilgisayar destekli Öğrenme

1.1. Uzaktan Eğitim

1.2. E-öğrenme

1.3. Online Öğrenme

2. Gagne nin Öğrenme Modeli

2.1. Temel Boyutlar

2.1.1. Dikkat Çekme

2.1.2. Hedeften Haberdar Etme

2.1.3. Önceli Öğrenmelerle İlişki Kurma

2.1.4. İöeriği Sunma

2.1.5. Rehberlik Yapma

2.1.6. Performansı Ortaya Çıkarma

2.1.7. Dönüt Sağlama

2.1.8. Performans Dğerlendime

2.1.9. Öğrenilenlerin Kalıcılığını Sağlamave transferi Güçlendirme

2.2. Öğrenme ürünleri

2.2.1. Sözel Bilgiler

2.2.2. Zihinsel Beceriler

2.2.3. Tutumlar

2.2.4. Motor beceriler

3. .

3.1. Çoklu Zeka Kuramı

3.1.1. Öncüsü:Gardner

3.1.2. Sözel Zeka

3.1.3. Mantıksal Zeka

3.1.4. Görsel Zeka

3.1.5. Bedensel Zeka

3.1.6. Müziksel zeka

3.1.7. Kişiler Arası

3.1.8. İcsel(İçedönük) Zeka

3.1.9. Doğa Zekası

3.1.10. İşitsel Zeka

3.2. Yapılandırmacılık

3.2.1. Öncüleri: Vivo,Dewey,Kelly,Vygotsky

3.3. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

3.3.1. Öncüleri: Lewis, Vygosky,Dewey

3.4. Model Alarak Öğrenme

3.4.1. Öncüsü: Bandura

3.5. Aktif Öğrenme

3.5.1. 1.koşul:Öz düzenleme

3.5.2. 2.koşul:Karmaşık öğretimsel işler

3.5.3. Öncüleri: Dale,Dewey

4. Etkili Ögrenme Modeli

4.1. Öğretimin Niteliği

4.2. Düzeyi Uygun Hale Getirme

4.3. Teşvik Etme

4.4. Zaman

4.5. Öncüsü: Slavin

5. Okulda Öğrenme

5.1. Yetenek

5.2. Öğretimden Yararlanma

5.3. Olanak

5.4. Sebat

5.5. Öğretimin Niteliği

5.6. (Öğretimin Niteliği=Harcanan Süre/Gerekli Süre)

5.7. Öncüsü: Lewis Carroll

6. Tam Öğrenme

6.1. İpuçları

6.2. Öğrenci Katılımı

6.3. Pekiştirme

6.4. Dönüt Ve Düzeltmeler

6.5. Öncüsü:Benjamin Bloom

7. Programlı Öğretim

7.1. Küçük Adımlar İlkesi

7.2. Etkin Katılım İlkesi

7.3. Başarı İlkesi

7.4. Anında dönüt İlkesi

7.5. Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi

8. Temel Öğretim

8.1. Öncüsü: Glasser

8.2. Öğretme Hedefleri

8.3. Girirş Davranışiarı

8.4. Öğretme Yolları

8.5. Değerlendirme

9. Anlamlı Öğrenme

9.1. Öncüsü:Ausubel