DOMENA: Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DOMENA: Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ by Mind Map: DOMENA: Informacije i digitalna tehnologija 8. razred OŠ

1. A. 8. 1 kritički procjenjuje točnost, učestalost, relevantnost i pouzdanost informacija i njihovih izvora (znati izvući najbolje iz bogate ponude informacijskih i obrazovnih portala, enciklopedija, knjižnica i obrazovnih računalnih programa)

1.1. Cyberbullying

1.1.1. Microsoft PowerPoint - razgovor o opasnostima na Internetu - izrada kratke prezentacije u parovima o opasnostima na Internetu i Cyberbullyingu

1.2. Internet

1.2.1. Google

1.2.1.1. Mentimetar - Što vam prvo padne na pameet kada govorimo o Internetu i Google-u?

1.2.2. KORISNIK

1.3. Informacije

1.3.1. OBRAZOVNI PORTALI

1.3.2. .edu .gov .com

1.3.3. U parovima istražiti i pronaći obrazovne portale

1.3.3.1. eduvizija.hr

1.3.3.2. Proleksis enciklopedija

1.3.3.3. Portal za učenje Nikola Tesla - https://tesla.carnet.hr/

2. A. 8. 2 opisuje i planira organizaciju baze podataka, koristi se nekim programom za upravljanje bazama podataka za lakše pretraživanje i sortiranje podataka

2.1. Podatci

2.1.1. Vrste podataka

2.1.1.1. Navesti i oprimjeriti vrstu podataka

2.1.2. Analiza podataka

2.1.2.1. Analizirati podatke e-Dnevnika

2.2. Primarni ključ

2.2.1. Navesti primjere jednistvenih podataka

2.3. Tablica

2.3.1. Izraditi tablicu u Excelu

2.4. Baza podataka

2.4.1. Organizirati i izraditi bazu podataka 8.a razreda u Accessu

2.5. Alati

2.5.1. Access

2.5.2. Excel

3. A. 8. 3 opisuje građu računalnih uređaja, objašnjava načine prijenosa podataka u računalu te analizira i vrednuje neka obilježja računala koja značajno utječu na kvalitetu rada samoga računala

3.1. Procesor

3.1.1. središnja jedinica za obradu podataka

3.2. Matična ploča

3.2.1. navesti glavnu zadaću

3.3. Sabirnica

3.3.1. prenosi podatke između sklopovlja i procesora

3.4. Memorija

3.4.1. navesti tipove memorija

3.4.2. usporediti memoriju različitih medija

3.5. Alati

3.5.1. Mindmeister