Öğrenme Öğretme Modelleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrenme Öğretme Modelleri by Mind Map: Öğrenme Öğretme Modelleri

1. Okulda Öğrenme

1.1. Carroll

1.2. Yetenek

1.3. Öğretimden Yararlanma

1.4. Sebat

1.5. Olanak(Fırsat)

1.6. Öğretimin Niteliği

2. Tam Öğrenme

2.1. Bloom

2.2. Öğrenci Nitelikleri

2.2.1. Bilişsel Giriş Davranışları

2.2.2. Duyuşsal Giriş Davranışları

2.3. Öğretim Hizmetinin Nitelikleri

2.3.1. İpuçları

2.3.2. Pekiştirme

2.3.3. Öğrenci Katılımı

2.3.4. Dönüt ve Düzeltme

3. Programlı Öğrenme

3.1. Skinner

3.2. Küçük adımlar ilkesi

3.3. Etkin katılım ilkesi

3.4. Başarı ilkesi

3.5. Anında dönüt

3.6. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

4. Keller Planı

4.1. Keller

4.2. Bireysel farklardan kaynaklanan eksiklerin giderilmesi

5. Bilgisayar Destekli Öğretim

5.1. Skinner

5.2. Uzaktan Eğitim

5.3. E-Öğrenme

5.4. Online Öğrenme

6. Gagne'nin Öğrenme Modeli

6.1. Gagne

6.2. Modelin unsurları

6.2.1. Varsayımlar

6.2.2. Öğrenme ürünleri

6.2.3. Temel boyutlar

6.2.3.1. Dikkat çekme

6.2.3.2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme

6.2.3.3. Ön bilgileri hatırlatma

6.2.3.4. Uyarıcı materyali sunma

6.2.3.5. Öğrenciye rehberlik etme

6.2.3.6. Davranışı ortaya çıkarma

6.2.3.7. Geri bildirim verme

6.2.3.8. Performans değerlendirme

6.2.3.9. Kalıcılığı ve transferi sağlama

7. Temel Öğretim

7.1. Glasser

7.2. Öğretme Hedefleri

7.3. Giriş Davranışları

7.4. Öğretme Yolları

7.5. Değerlendirme

8. Anlamlı Öğrenme

8.1. Ausubel

8.2. Organize Edici Bilgiler

8.2.1. Açıklayıcı Organize Edici

8.2.2. Karşılaştırıcı Organize Edici

9. Yapılandırmacılık

9.1. Vico

9.2. Vygotsky

9.3. Dewey

9.4. Kelly

10. Çoklu Zeka

10.1. Gardner

10.2. Sözel/Dilsel Zeka

10.3. Mantıksal/Matematiksel Zeka

10.4. Görsel/Uzamsal Zeka

10.5. Bedensel/Kinestetik Zeka

10.6. Müziksel/Ritmik Zeka

10.7. Kişiler arası/Sosyal Zeka

10.8. Kişisel/İçsel Zeka

10.9. Doğa Zekası

11. Model Olarak Öğrenme

11.1. Bandura

11.2. Dikkat

11.3. Hatırlama

11.4. Yeniden üretme

11.5. Pekiştireç

12. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

12.1. Lewin

12.2. Vygotsky

12.3. Dewey

13. Etkili Öğrenme

13.1. Slavin

13.2. Öğretimin niteliği

13.3. Öğretim düzeyini uygun hale getirme

13.4. Teşvik etme

13.5. Zaman

14. Aktif Öğrenme

14.1. Dale

14.2. Dewey

14.3. Öz düzenleme

14.4. Karmaşık öğretimsel işler