Öğrenme Öğretme Modelleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrenme Öğretme Modelleri by Mind Map: Öğrenme Öğretme Modelleri

1. Okulda Öğrenme

1.1. Carroll

1.2. Yetenek

1.3. Öğretimden Yararlanma

1.4. Sebat

1.5. Olanak(Fırsat)

1.6. Öğretimin Niteliği

2. Temel Öğretim

2.1. Glasser

2.2. Öğretme Hedefleri

2.3. Giriş Davranışları

2.4. Öğretme Yolları

2.5. Değerlendirme

3. Yapılandırmacılık

3.1. Vico

3.2. Vygotsky

3.3. Dewey

3.4. Kelly

4. Çoklu Zeka

4.1. Gardner

4.2. Sözel/Dilsel Zeka

4.3. Mantıksal/Matematiksel Zeka

4.4. Görsel/Uzamsal Zeka

4.5. Bedensel/Kinestetik Zeka

4.6. Müziksel/Ritmik Zeka

4.7. Kişiler arası/Sosyal Zeka

4.8. Kişisel/İçsel Zeka

4.9. Doğa Zekası

5. Model Olarak Öğrenme

5.1. Bandura

5.2. Dikkat

5.3. Hatırlama

5.4. Yeniden üretme

5.5. Pekiştireç

6. İşbirliğine Dayalı Öğrenme

6.1. Lewin

6.2. Vygotsky

6.3. Dewey

7. Etkili Öğrenme

7.1. Slavin

7.2. Öğretimin niteliği

7.3. Öğretim düzeyini uygun hale getirme

7.4. Teşvik etme

7.5. Zaman

8. Aktif Öğrenme

8.1. Dale

8.2. Dewey

8.3. Öz düzenleme

8.4. Karmaşık öğretimsel işler

9. Tam Öğrenme

9.1. Bloom

9.2. Öğrenci Nitelikleri

9.2.1. Bilişsel Giriş Davranışları

9.2.2. Duyuşsal Giriş Davranışları

9.3. Öğretim Hizmetinin Nitelikleri

9.3.1. İpuçları

9.3.2. Pekiştirme

9.3.3. Öğrenci Katılımı

9.3.4. Dönüt ve Düzeltme

10. Programlı Öğrenme

10.1. Skinner

10.2. Küçük adımlar ilkesi

10.3. Etkin katılım ilkesi

10.4. Başarı ilkesi

10.5. Anında dönüt

10.6. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

11. Keller Planı

11.1. Keller

11.2. Bireysel farklardan kaynaklanan eksiklerin giderilmesi

12. Bilgisayar Destekli Öğretim

12.1. Skinner

12.2. Uzaktan Eğitim

12.3. E-Öğrenme

12.4. Online Öğrenme

13. Gagne'nin Öğrenme Modeli

13.1. Gagne

13.2. Modelin unsurları

13.2.1. Varsayımlar

13.2.2. Öğrenme ürünleri

13.2.3. Temel boyutlar

13.2.3.1. Dikkat çekme

13.2.3.2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme

13.2.3.3. Ön bilgileri hatırlatma

13.2.3.4. Uyarıcı materyali sunma

13.2.3.5. Öğrenciye rehberlik etme

13.2.3.6. Davranışı ortaya çıkarma

13.2.3.7. Geri bildirim verme

13.2.3.8. Performans değerlendirme

13.2.3.9. Kalıcılığı ve transferi sağlama

14. Anlamlı Öğrenme

14.1. Ausubel

14.2. Organize Edici Bilgiler

14.2.1. Açıklayıcı Organize Edici

14.2.2. Karşılaştırıcı Organize Edici