Revolucións liberais e nacionalismo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Revolucións liberais e nacionalismo by Mind Map: Revolucións liberais e nacionalismo

1. Revolución Francesa

1.1. Antecedentes

1.1.1. Os problemas económicos e sociais

1.1.1.1. -Déficit financieiro do Estado.

1.1.1.2. -Proposta de reforma fiscal.

1.1.1.3. Carestía de alimentos e problemas de subsistencia.

1.1.2. A convocatoria dos Estados Xerais

1.1.2.1. Queixas do Terceiro Estado.

1.1.2.2. Negacíón da nobreza a reformar institucións e pagar impostos.

1.1.2.3. Indecisión do rei.

1.1.2.4. O Terceiro Estado constitúese como Asamblea Nacional.

1.2. Asamblea nacional (1789-1792)

1.2.1. Acción lexislativa

1.2.1.1. Leis que poñen fin ao sistema feudal.

1.2.1.2. Declaración de dereitos de 1789.

1.2.1.3. Constitución civil do clero.

1.2.1.4. Constitución de 1791.

1.2.2. Guerra entre a Asamblea e coliación de monárquicos franceses e potencias absolutistas

1.2.2.1. O obstucionismo do rei e a nobreza aumenta.

1.2.2.2. Os exércitos estranxeiros avanzan cara a París.

1.2.2.3. A Asamblea radicalízase e os extremistas toman o poder.

1.3. Convención (1792-1794)

1.3.1. Xirondinos no poder

1.3.1.1. Instauración da república.

1.3.1.2. Execucion de Luis XVI

1.3.1.3. Insurrección realista de La Vendée.

1.3.1.4. Recrudescencia da guerra.

1.3.2. Os xacobinos no poder (terror)

1.3.2.1. Represion brutal contra a oposición.

1.3.2.2. Crise económica.

1.3.2.3. Vitorias exteriores:ascenso da figura de Napoleón.

1.3.2.4. Aumento da oposicíón: golpe de Estado dos moderados.

1.4. Napoleón no poder

1.4.1. Etapas

1.4.1.1. Directorio (1795-1799)

1.4.1.2. Consulado (1799-1804)

1.4.1.3. Imperio (1804-1815)

1.4.2. Características

1.4.2.1. Reformas políticas de carácter liberal e moderado.

1.4.2.2. Crecente autoritarismo de Napoleón.

1.4.2.3. Expansionismo exterior, ata a derrota en Waterloo (1815)

2. Revolución Americana

2.1. Problemas nas 13 colonias

2.1.1. -Protestas contra a política fiscal da coroa británica (Motín do Té, 1773)

2.1.2. -Reunión en Filadelfia (1774), lista de agravios contra as autoridades británicas.

2.1.3. -Declaración de Independencia de Filadelfia (4 de xullo de 1776)

2.2. A guerra da independencia

2.2.1. 1775-77:os colonos dirixidos por Washington forman un exército de voluntarios.

2.2.2. 1778-1782: o exército colono profesionalízase e vence en Yorktown (1781). Intervencion de tropas franco españolas. Fin da guerra: Tratado de Versalles (1783)

2.3. O nacemento de Estados Unidos

2.3.1. Convencion de Filadelfia (1787), nova constitución con 3 poderes.

2.3.2. -Poder executivo: cun presidente.

2.3.3. -Poder lexislativo: cámara de representantes e Senado.

2.3.4. -Poder Xudicial: Corte Suprema.

3. Ondas revolucionarias do século XIX

3.1. Revolucións de 1820

3.1.1. Motivadas pola oposición ao absolutismo monárquico: España, Portugal, Italia.

3.1.2. Motivadas polo rexeitamento á submisión a outras potencias: Grecia e Latinoamérica.

3.2. Revolucións de 1830

3.2.1. De carácter liberal contra o absolutismo monárquico.

3.2.2. Triunfaron temporalmente en Francia e Bélxica.

3.2.3. Fracasaron en Polonia, Portugal, Estados Italianos e alemáns.

3.3. Revolucións de 1848

3.3.1. Revolucións liberais e levantamentos nacionalistas.

3.3.2. Triunfaron temporalmente en Francia e o reino de Piemonte.

3.3.3. Fracasaron no resto de Europa.