abaterea disciplinară a judecătorului

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
abaterea disciplinară a judecătorului by Mind Map: abaterea disciplinară a judecătorului

1. art.4 legea 178

1.1. art.4 alin.1 Legea 178

1.1.1. aplicarea în mod inenionat

1.1.1.1. ar. 15 din legea nr.544

1.1.2. aplicarea cu rea voință

1.1.2.1. propria practică, ca probe

1.1.3. nrglijență gravă

1.1.3.1. dă dovadă de atitudine neglijentă/nepăsătoare

1.1.4. incompetență gravă

1.1.4.1. necunoașterea legislației procesuală/materială

1.1.5. imixtiunea în activitatea altui judecător la judecarea unei cauze

1.1.5.1. intenția unui preș vice-preș, de a interveni asupra unui judecător ce examinează cauza

1.1.5.1.1. despre asuprirea sa judecătorul trebuie să sesizeze organele competente despre faptul asupririi sau intervenției sale

1.1.6. utilizarea funcției de judecător

1.1.6.1. favorizarea prin diverse sprijine pentru judecător

1.1.7. nerespectarea secretului deliberării sau confidențiale

1.1.8. 1.încălcarea termenelor de îndeplinire a actelor/acțiunilor de procedură - imputabil judecătorului. 2. încălcarea termenelor de redactare a hot. art.236 alin.5 CPC. 3. Încălcarea termenilor de transmitere a actelor părților la proces

1.1.9. absența nemotivată/ plecarea nemotivată/ - dacă s-a răsfrâns asupra soluționării cauzei.

1.1.10. încălcarea normelor imperative de către judecător

1.1.10.1. trebuie din conținutul sesizării să reiasă încălcarea care se invocă - din orice lege specială generală etc.

1.1.10.1.1. în situați cînd s-a aplicat legea de către judecător incorect de drept, dar nu reeșind din prevedrile de drept art.90 CP

1.1.11. întârzierea îndeplinirii obligațiilor de serviciu de către judecător

1.1.11.1. art.8 lit.f din L. 544/1995

1.1.12. atitudine nedemnă față de părți/avocat/ colegi

1.1.12.1. gesturi/cuvinte/atitudine -  art.15 lit.d din lgea 544/1995

1.1.12.1.1. trebuie probat - înregistrarea ședinței/ nu este suficientă declarația părții afectate TREBUIE DE PREZENTAT PROBELE LA ETAPA INIȚIALĂ A DEPUNERII SESIZĂRII , DEOARECE DUPĂ ADMISIBILITATE NU ESTE POSIBIL DE MĂRIT CUANTUMUL DE PRETENȚII TRECUT DE ETAPA ADMISIBILITĂRȚII.

1.1.13. prestigiului justiției

1.1.14. obstrucționarea a acivității inspectorilor judecători

1.1.14.1. dintre membrul inspecției și judecătorul vizat prin sesizare

1.1.14.2. orice contact dintre sesizator și judcătorul despre care

1.1.15. expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătorești, ori motivarea contrar raționamentului

1.1.15.1. expresia ”de profesie un petiționar obsedat”

1.1.16. prestigiul justiției

1.1.16.1. pretigiul justiției - redactată contrar raționamentului juridic

1.1.16.2. conduita fisecărui judecător - să inspire încredere

1.1.16.3. prin prisma standardelor internaționale