BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (CRE: 10D4)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 5: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (CRE: 10D4) by Mind Map: BÀI 5:  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (CRE: 10D4)

1. khái niệm

1.1. là ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính

2. chia thành 3 loại

2.1. ngôn ngữ máy

2.2. hợp ngữ

2.3. ngôn ngữ cấp cao

3. ngôn ngữ máy

3.1. là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể

3.1.1. hiểu trực tiếp

3.1.2. thực hiện được

3.1.3. cho phép khai khác triệt để

3.1.4. tối ưu hóa khả năng của máy

3.2. nhược điểm

3.2.1. phức tạp

3.2.2. phụ thuộc nhiều vào phần cứng

3.2.3. mất nhiều công sức

3.2.4. cồng kềnh

3.2.5. khó hiệu chỉnh

3.3. thích hợp với số đông người lập trình

4. hợp ngữ

4.1. là ngôn ngữ kết hợp ngôn ngữ máy với ngôn ngữ tự nhiên (thường là từ viết tắt của tiếng Anh để dễ thực hiện)

4.2. vẫn còn phức tạp

4.3. Để máy tính có thể thực hiện được một chương trình viết bằng hợp ngữ thì chương trình đó phải dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch (MASM, TASM)

4.4. chỉ thích hợp với những nhà lập trình chuyên nghiệp

5. ngôn ngữ bậc cao

5.1. các câu lệnh của chương trình gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên

5.2. ít phụ thuộc vào loại máy

5.3. ngắn gọn

5.4. dễ hiểu

5.5. dễ hiệu chỉnh

5.6. dễ nâng cấp

5.7. thích hợp với phần đông người lập trình

5.8. chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao cũng phải dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch

5.9. một số ngôn ngữ bậc cao

5.9.1. PASCAL

5.9.2. VIDUAL BASIC

5.9.3. C

5.9.4. C++

5.9.5. Java