Структура ЕНК

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура ЕНК by Mind Map: Структура ЕНК

1. Загальні відомості про курс

2. Модуль I

3. Модуль II

4. Лекція 1. Теоретичні засади PR. Цілеспрямоване формуванння громадської думки в державах Стародавнього світу та раннього Середньовіччя

5. Презентація до Лекції 1.

6. Семінар 1 Риторика в соціальних комунікаціях античних держав та в ранньому Середньовіччі

7. Лекція 2. Поширення елементів PR у діяльності держав та корпорацій як складова модернізації  суспільства (XV – перша половина XIX ст.)

8. Презентація до Лекції 2.

9. Семінар 2. Прото-PR у Європі XVI-XVIII століть

10. Лекція 3. Початок доби професіоналізму в PR. Систематизація зв'язків з громадськістю (друга половина XIX ст. – перша чверть ХХ ст.)

11. Презентація до Лекції 3.

12. Семінар 3. Поява нових підходів до роботи з громадськістю в США (друга половина XIX - перша чверть ХХ століття)

13. Лекція 4. Вплив воєнно-політичної пропаганди 1914–1950-х рр. на теорію та практику PR

14. Презентація до Лекції 4.

15. Семінар 4. Особливості теорії та практики PR наприкінці 1920-х - у 1950-і роки

16. Лекція 5. Еволюція технологій впливу на громадськість у другій половині 1920-х – наприкінці 1950-х років

17. Презентація до Лекції 5

18. Семінар 5. Формування професійних стандартів PR у розвинутих індустріальних демократичних країнах країнах у 1960-1980-і роки

19. Лекція 6. Розквіт PR на ґрунті соціально-економічної лібералізації, демократизацї, розвитку громадянського суспільства (1960–1980-і рр.)

20. Презентація до Лекції 6.

21. Семінар 6. PR у нових медіа, digital PR: технології впливу на громадськість у першому десятилітті ХХІ століття

22. Лекція 7. Технологічна революція в PR-діяльності: поширення нових форм, прийомів у 1990–2000-і роки. Глобалізація PR

23. Презентація до Лекції 7.

24. Семінар 7. Особливості побудови зв’язків з громадськістю в Україні 1991–2010 років

25. Самостіійна робота 1. Теоретичні засади PR. Цілеспрямоване формуванння громадської думки в державах Стародавнього світу та раннього Середньовіччя

26. Самостійна робота 2. Поширення елементів PR у діяльності держав та корпорацій як складова модернізації суспільства (XV – перша половина XIX ст.)

27. Самостійна робота 3. Початок доби професіоналізму в PR. Систематизація зв'язків з громадськістю (друга половина XIX ст. – перша чверть ХХ ст.)

28. Самостійна робота 4. Вплив воєнно-політичної пропаганди 1914–1950-х рр. на теорію та практику

29. Самостійна робота 5. Еволюція технологій впливу на громадськість у другій половині 1920-х – наприкінці 1950-х років

30. Самостійна робота 6. Розквіт PR на ґрунті соціально-економічної лібералізації, демократизацї, розвитку громадянського суспільства (1960–1980-і рр.)

31. Самостійна робота 7. Технологічна революція в PR-діяльності: поширення нових форм, прийомів у 1990–2000-і роки. Глобалізація PR

32. Модульна контрольна 2.

33. Модульна контрольна 2.

34. Підсумкове оцінювання