Dialog Antara Tamadun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dialog Antara Tamadun by Mind Map: Dialog Antara Tamadun

1. Perbualan interaktif antara dua atau pihak yang mempunyai nilai atau pandangan yang berbeza

2. PERANAN

3. Berkongsi pandangan serta idea yang berbeza dan juga dapat mengeratkan hubungan antara individu.

4. KAEDAH

5. Individu yang terlibat perlu bersedia untuk menerima pandangan dan idea serta hujah individu yang lain.

6. GARIS PANDUAN

7. Meraikan perbezaan dengan matang tanpa menimbulkan perbalahan antara dua pihak

8. HALANGAN

9. 1. Sifat tidak terbuka dalam menerima pandangan individu lain.                         2. Kurangnya interaksi antara individu yang terlibat.

10. Perbincangan atau bertukar-tukar pandangan dan idea yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berbeza pandangan dengan cara yang beretika mengenai suatu isu bagi mencari persefahaman dan seterusnya mewujdkan keharmonian dan keamanan.

11. KONSEP

12. DEFINISI