SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM TERHADAP PERADABAN DUNIA

1. POLITIK

1.1. menjurus kepada kehendak undang-undang islam atau hukum syarak yang teah ditetapkan Alla SWT

1.2. semangat aqidah menggantikan semangat assabiyah

1.3. Piagam Madinah sebagai perlembagaan negara

1.4. konsep syura

1.5. pemerintah dan rakyat masing-masing mempunyai hak dan taggungjawab yang ditetapkan

2. SAINS DAN TEKNOLOGI

2.1. sains dan teknologi islam berpunca dari al-Quran

2.2. kedah yang digunakan untuk sampai kepada kebenaran mutlak melalui kajian-kajian empirik dengan pengumpulan data dan melalui pacaindera manusia

2.3. dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan

2.3.1. kimia

2.3.2. biologi

2.3.3. fizik

2.3.4. perubatan

2.3.5. botani

2.3.6. geografi dan pelayaran

3. KEJURURTERAAN

3.1. kejuruteraan dalam islam adalah penggunaan teknik tertentu bagi membantu manusia dalam memenuhi tugas khaliah secara lebih berkesan

3.1.1. kejuruteraan hidrologi

3.1.2. binaan(bangunan)

3.1.3. perkilangan

3.2. tokoh-tokoh kejuruteraan islam terulung

3.2.1. Al-Jazari

3.2.2. Banu Musa

3.2.3. Al-Kharaji

3.2.4. Al-Idrus

4. ILMU PENGETAHUAN

4.1. zaman Rasulullah dan khulafa' arrasyidin

4.1.1. Abu Bakar Assidiq

4.1.2. Uthman bin Affan

4.1.3. Omar Al-Khattab

4.1.4. Ali bin Abu Talib

4.1.5. Muaz bin Jabal

4.1.6. Saiditina Aisyah

4.2. zaman Bani Umaiyah

4.3. zaman Abbasiyah

4.3.1. para pensyarah dan guru diberi gaji lumayan

4.3.2. Khalifah Al-Ma'mun telah menggerakkan lagi peranan Baitul Hikmah

4.3.3. usaha murni Khalifah mendapat kerejasama daripada semua pihak dalam mengembangkan kegiatan keintelektualan

5. EKONOMI

5.1. konsep Rubiyyah dan konsep Tazkiyyah

5.2. penubuhan Baitul Mal zaman Umar al-Khattab

5.3. memperkenalkan sistem 'Musaqamah'

5.4. sejarah matawang islam bermula semasa pemerintahan Umar al-Khattab

5.5. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencipta dinar emas dirham perak

6. PENGENALAN

6.1. kemunculan islam sebagai kuasa besar baru telah berlaku perubahan dalam ketamadunan

6.1.1. kepercayaan kepada alam ghaib,dosa dan pahala, dan syurga dan neraka

6.1.2. keyakinan terhadap adanya pembalasan setelah mati

6.1.3. berubah perfahaman manusia

6.2. dalam pembinaan tamadun islam, ikatan persaudaraan, kasih sayang, hormat menghormati sesama insan menjadi lorong pembukaan jalan kepada pembangunan dan kemajuan fizikal dan spritual

6.3. penguasaan ini menyebabkan ketamadunan manusia yang selama ini berfokuskan kekuasaan, keuataan dan kekayaan bertukar kepada peningkatan keilmuan dan ketinggian darjat manusia