Verselemzés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verselemzés by Mind Map: Verselemzés

1. Lírai én és vershelyzet

1.1. Vers beszélője

1.1.1. Mit tudunk meg róla?

1.1.2. Hogyan viszonyul az értékrendhez?

1.1.3. Változik-e a vers folyamán?

1.2. Vershelyzet

1.2.1. Tér

1.2.2. Idő

1.2.3. Élethelyzet

1.2.4. Kihez/kiről beszél a lírai én?

1.2.5. Változik-e a vershelyzet a vers során?

2. Lineáris szerkesztésmód

2.1. Cím

2.2. Felütés

2.3. Kibontás

2.4. Zárás

3. Költői eszköztár

3.1. Van-e kiemelt eszköz?

3.2. Motívumok

3.2.1. Kulcsszavak

3.2.2. Szerzői motívumok

3.2.3. Irodalmi toposzok

3.3. Szőképek+alakzatok

3.4. Versforma

3.4.1. Rím

3.4.2. Ritmika

3.4.3. Szavak hangalakja

4. Háttér

4.1. Életrajzi háttér

4.2. Pályakép

4.3. Irányzat

4.4. Intertextuális kapcsolatok