Нищо -> Нещо

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Нищо -> Нещо by Mind Map: Нищо -> Нещо

1. 1. Разпределеност

1.1. Рояк

2. 2. Контрол

2.1. Десет минути

3. 3. Ефект на факса

3.1. Сензорна интеграция

4. 4. Постепенност

4.1. Разбор

5. 5. Периферия

5.1. Безсмислица

6. 6. Грешки

6.1. Фантастични хипотези

7. 7. Неоптимални решения и множество цели

7.1. Декодиране

8. 8. Неравновесие

8.1. Изваждане

9. 9.Промяна на промяната

9.1. Прекопиране

10. 10. Парадоксално мислене

10.1. Аналогии