8.bekkur matsviðmið danska

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
8.bekkur matsviðmið danska by Mind Map: 8.bekkur matsviðmið danska

1. HLUSTUN

1.1. Geti hlustað eftir og tileinkað sér orðaforða úr einföldum frásögnum út frá einstökum efnisþáttum

1.1.1. NÁMSMAT: Hlustun 1 Metið með hlustunarkönnun úr helstu efnisþáttum vetrarins.

1.1.1.1. HLUSTUN 2

1.1.1.1.1. í mars

1.2. Geti tileinkað sér það mál sem er notað í kennslustofunni og brugðist við einföldum fyrirmælum.

1.2.1. NÁMSMAT: vinnusemi í tímum. Kennari talar dönsku við nemendur og athugar viðbrögð.

2. LESSKILNINGUR

2.1. Geti lesið og unnið með einfaldan texta úr efnisþáttum skólaársins.

2.1.1. NÁMSMAT: Vorpróf

2.1.1.1. 1-5.maí.

2.2. Lært að nota dansk-íslenska orðabók/netorðabók við textavinnu og orðaforðavinnu.

2.2.1. Ritunarverkefni 1

2.2.1.1. Tímaritun-áhugamál

2.3. Lesið léttlestrarbók og unnið lesskilningsverkefni við hæfi.

2.3.1. NÁMSMAT: Ung i 8.klasse og vinnuhefti/KROSSAKÖNNUN.

2.3.1.1. Lok feb-mars

2.4. Fylgst með einföldu efni úr myndmiðlum.

2.4.1. NÁMSMAT: horft á Klassen og svara krossaspurningum tengdum þáttunum.

2.4.1.1. KROSSASPURNINGAR

2.4.1.1.1. Socrative-Klassen 26-27.

3. SAMSKIPTI

3.1. Geti sagt frá fjölskyldu sinni, vinum og áhugamálum.

3.2. geti nefnt fögin í skólanum og útbúnaðinn sem tengist skólanum.

3.2.1. Gátlisti-Samskipti -spurningalisti

3.3. svarað fyrirmælum kennara og geta spurt um aðstoð á dönsku.

4. FRÁSÖGN

4.1. sagt frá og lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi í einföldu máli.

4.2. lesið upp eigin texta sem hann hefur æft.

4.2.1. samskiptalisti

4.3. geti notað algeng tilfinningaorð í setningu til að útskýra líðan sína.

4.4. lesið upphátt einfaldan texta úr kennslubók.

4.4.1. texti lesinn úr idoler kaflanum.

5. RITUN

5.1. geti ritað texta (50-70) orð um sjálfan sig, áhugamál, fjölskyldu, vini og tilfinningar á einföldu máli.

5.2. geti notað en og et fyrir framan nafnorð.

5.3. geti fundið algeng nafnorð og sagnorð í texta.

5.3.1. Öll markmið ritunar til grundvallar í vorprófi

5.4. geti myndað spurningar með spurnarfornöfnunum.

6. MENNINGARLÆSI

6.1. horfi á þætti á DR1 sem eru í gangi hverju sinni fyrir unglinga.

6.1.1. Horft á Klassen og Julekalander

6.2. gert sér grein fyrir skyldleika norðurlandamálanna

6.2.1. Skoða kort af DK - Norden i skolen eða fréttasíður og skrifa eins mörg orð og þau finna sem líkjast -kynning

6.3. þekki landfræðilega legu Danmerkur og skiptingu í Jótland, Fjón og Sjáland.

6.3.1. Skoða kort af DK - Norden i skolen eða fréttasíður og skrifa eins mörg orð og þau finna sem líkjast -kynning

6.4. þekki höfuðborg Danmerkur

7. NÁMSHÆFNI

7.1. sett sér einföld markmið og lagt mat á námsframvindu með stuðningi frá kennara ef með þarf.

7.2. spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst og lagt hefur verið áhersla á í náminu.

7.3. beitt sjálfsmati, jafningjamati.

7.4. nýtt sér hjálpartæki og viti hvar á að leita upplýsinga, t.d. orðabækur, veforðasöfn og leitarvélar.

8. MATSVIÐMIÐ AÐALNÁMSKRÁR C-HÆFNI

8.1. VIÐMIÐ 1 Nemandi getur sýnt fram á að hann skilur sæmilega vel og getur nýtt sér talað mál um almenn málefni í aðstæðum sem hann þekkir.

8.1.1. Samskiptalisti

8.2. VIÐMIÐ 2: Hefur tileinkað sér viðunandi orðaforða til að geta lesið sér til gagns og ánægju, með nokkurri fyrirhöfn þó, almenna texta af ýmsum toga og um margvísleg málefni.

8.2.1. Ung í 8.klasse -les og vinnubók.

8.3. VIÐMIÐ 3:Er sæmilega samræðuhæfur og beitir reglum málsins, framburði, áherslum og hrynjandi á viðunandi hátt.

8.3.1. Samskiptalisti og upplestrarverkefni

8.4. VIÐMIÐ 4:Er sæmilega samræðuhæfur og beitir reglum málsins, framburði, áherslum og hrynjandi á viðunandi hátt.

8.5. VIÐMIÐ 5: Getur skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir.

8.5.1. Vorpróf

8.6. VIÐMIÐ 6: Fylgt grunnreglum um málnotkun og helstu hefðum varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt sér þann orðaforða sem unnið hefur verið með.

8.6.1. Vorpróf

8.7. VIÐMIÐ 7:Getur sýnt fram á að hann þekkir til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum.

8.7.1. Norræni tungumálatíminn